Alicja Puszka

Dr hab. Alicja Puszka

Dr hab. Alicja Puszka (1960-2019), była pracownikiem naukowym IH KUL, adiunkt w II Katedrze Historii Nowożytnej. Absolwentka historii KUL, pracę magisterską Zasobność dworów szlacheckich w powiecie lubelskim w II połowie XVII wieku , napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Wiesława Müllera na Seminarium Historii Kultury Polski Nowożytnej, obroniona w 1985 r. Rozprawa doktorska przygotowana pod kierunkiem prof. dr. hab. Jerzego Maternickiego na ogólnopolskim seminarium Historii Historiografii i Dydaktyki Historii w Uniwersytecie Warszawskim, została obroniona na Wydziale Historycznym UW 5 XII 1997 r. Od 1987 r. zatrudniona w Katedrze Historii Szkolnictwa i Wychowania KUL, od 2009 r. w II Katedrze Historii Nowożytnej. Specjalizowała się w dydaktyce historii, historii szkolnictwa, wychowania i opieki społecznej.