Agnieszka Stolarska

Dr Agnieszka Stolarska

Agnieszka Stolarska jest doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. W latach 1994–1999 studiowała na Wydziale Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na kierunku ekonomia. Doktorat obroniła w Instytucie Ekonomii. Od 1 października 2001 roku pracuje na Katolic­kim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Jej działalność badawcza związana jest z ewolucją bankowości centralnej w Polsce oraz zastosowaniem zasad marketingu w działalności instytucji finansowych. 
Była członkiem wielu komisji instytutowych i wydziałowych oraz kie­rownikiem studiów podyplomowych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych krajowych i zagranicznych. Jest autorką licznych publikacji naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania.