Zofia Fischer

Prof. dr hab. Zofia Fischer

Urodzona w 1934 roku w Goworowie. Drugą wojnę światową, która odcisnęła na jej życiu silne piętno, przeżyła w Warszawie. W 1956 roku ukończyła Wydział Nauk Biologicznych Uniwersytetu Warszawskiego i rozpoczęła drogę naukową, uwieńczoną w roku 1990 nadaniem jej tytułu profesora zwyczajnego. Jest autorką licznych prac dotyczących szeroko pojętej ekologii. Od 1956 do 2000 roku była pracownikiem placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk, gdzie pełniła liczne funkcje, a w roku 2000 objęła Katedrę Ekologii Krajobrazu na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Pracuje tu do dziś.