wojciech-szczepan-staszewski

Dr hab. Wojciech Szczepan Staszewski

Wojciech Szczepan Staszewski – doktor habilitowany, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego. Członek Zespołu Badawczego Prawa Międzynarodowego i Prawa Unii Europejskiej oraz Prodziekan ds. Studenckich Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej, w tym w szczególności prawa dyplomatycznego i konsularnego, prawnomiędzynarodowych aspektów migracji ludności, polskiej praktyki traktatowej, form współpracy międzynarodowej państw oraz nauki i nauczania prawa międzynarodowego. Jest autorem licznych publikacji naukowych poświęconych wskazanej problematyce. Członek towarzystw i stowarzyszeń naukowych, w tym m.in.: członek Zarządu Polskiej Grupy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego (International Law Association), członek Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich, członek Komisji Prawa Morskiego Polskiej Akademii Nauk Oddział w Gdańsku, członek współpracownik Wydziału Nauk Prawnych Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4139-3475