Tomasz Róg

dr Tomasz Róg

Tomasz Róg – adiunkt, kierownik Katedry Filologii w Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile. Doktor nauk humanistycznych, anglista, nauczyciel i trener nauczycieli. Językoznawca – glottodydaktyk. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na dydaktyce języków obcych, a w szczególności na komunikacji interkulturowej i krea­tywności językowej. Tomasz Róg jest autorem artykułów, monografii naukowych i materiałów dydaktycznych dla nauczycieli.