Sergiusz Trzeciak

Dr Sergiusz Trzeciak

Dr Sergiusz Trzeciak, Prawnik, politolog i konsultant polityczny. Absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a także Uniwersytetu Środkowoeuropejskiego (CEU) w Budapeszcie. W roku akademickim 2000/2001 stypendysta rządu brytyjskiego na Uniwersytecie w Oxfordzie. Studia doktorskie odbył na London School of Economics, gdzie prowadził również seminaria ze studentami. Współpracownik i wykładowca Szkoły Liderów Społecznych i Politycznych. Współzałożyciel Klubu 01. Odbył staże zagraniczne w Anglii w czasie wyborów samorządowych w 1995 roku i parlamentarnych w 1997 roku. Brał aktywny udział w dziesięciu kampaniach wyborczych w Polsce i Wielkiej Brytanii, przechodząc różne szczeble zaangażowania – od wolontariatu, członka sztabu wyborczego, konsultanta, do trenera przygotowującego sztaby wyborcze i kandydatów.