Renata Jabłońska

Renata Jabłońska

Renata Jabłońska urodziła się w 1935 roku w Łodzi, gdzie po powrocie z wojennej tułaczki ukończyła liceum i studiowała polonistykę. Od 1957 roku mieszka w Tel Awiwie. W Polsce ukazały się jej następujące książki prozatorskie: Sen na cztery ręce (1995), Śpiew kameleona (2000), Niknące twarze(2004), Zimno, ciepło (2006), Przed odlotem (2009), Rozmowa z losem, (2010), a także tomiki poezji Chamsin (2002), Statyści, (2008), i tyle (2010) oraz tom przekładów prozy izraelskiej Powiedział między innymi… Opowiadania izraelskie (2009), Zabawy białych plam (2012). W języku hebrajskim opublikowała Kikar ha’melech Albert [Plac króla Alberta] (1993) oraz Ir zara [Obce miasto] (1991). Jej teksty literackie ukazywały się w czaosopismach polskich, hebrajskich, niemieckich i amerykańskich.