Zanim do Lublina zawitał wielki przemysł

30,00 35,00 

Andrzej Przegaliński

Tytuł: Zanim do Lublina zawitał wielki przemysł. Zarys dziejów gospodarczych miasta w epoce międzypowstaniowej (1831-1963)
Autor: Andrzej Przegaliński

Książka ma na celu przybliżenie Czytelnikom dziejów gospodarczych Lublina w epoce dla Królestwa Polskiego szczególnej: po upadku powstania listopadowego, w okresie nasilającego się ucisku paskiewiczowskiego (1832–1856) i kilku lat odwilży poprzedzających wybuch insurekcji styczniowej. Uważa się, że ówczesny rozwój miasta, powiązany z kondycją rzemiosła, handlu i przemysłu, był skromny i niezbyt efektowny – zwłaszcza w zestawieniu z rozkwitem Lublina w epoce postyczniowego półwiecza. Z tych względów rola tego okresu w dyskusjach o gospodarczych wzlotach „grodu nad Bystrzycą” bywa niekiedy umniejszana. Niesłusznie. W dobie międzypowstaniowej miasto rozwijało się wprawdzie umiarkowanie dynamicznie, ale i wówczas dokonywały się przecież ważkie procesy społeczne, cywilizacyjne i ekonomiczne. Współgrały one z przekształceniami kapitalistycznymi i urbanistycznymi, które, w różnym stopniu, objęły także inne miasta w Królestwie Polskim i w pozostałych zaborach. W ówczesnej historii Lublina nie zabrakło ciekawych, choć nie zawsze fortunnych inicjatyw przemysłowych – to właśnie wtedy związali się z miastem przedsiębiorcy, którzy zbudowali trwałe fundamenty i wyznaczyli kierunki tutejszej industrializacji. Wespół z barwnym światem rzemiosła, kupiectwa i finansjery współtworzyli oni obraz życia gospodarczego stolicy Lubelszczyzny.

(Fragment Wprowadzenia)

 

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie / 9

ROZDZIAŁ I
Miasto i ludzie / 13

ROZDZIAŁ II
Rzemiosło i handel  / 43

ROZDZIAŁ III
Produkcja przemysłowa / 69

Zakończenie / 99

Ilustracje / 105
Bibliografia / 121
Spis ilustracji / 141
Indeks osób / 143