Za szlakiem mojego życia

30,00 45,00 

Autor: Teresa z Fudakowskich Rostworowska
Tytuł: Za szlakiem mojego życia

Teresa z Fudakowskich Rostworowska, Za szlakiem mojego życia

 

Oddajemy do rąk Czytelników wspomnienia Teresy z Fudakowskich Rostworowskiej (1876–1964) napisane w latach 1956–1961 w Brazylii, w której Autorka przebywała i tam zmarła. Dzieje tego pamiętnika i jego treść są wyjątkowe. Spisane wspomnienia najprawdopodobniej za pośrednictwem ojca Tomasza Rostworowskiego, który odwiedził swoją matkę przed jej śmiercią, zawędrowały do rąk jej drugiego syna Stefana zamieszkałego w Boiscommun we Francji. W związku z niemal równoczesną śmiercią w 1981 roku Stefana i jego żony Marii, archiwum po stryju znajdujące się we Francji uratował bratanek Ludwik, który przewiózł je do swych kuzynów Lubienieckich do Monachium, a stamtąd do Polski przywiózł je brat Ludwika, Stanisław Jan Rostworowski.
[…] o wyjątkowości tego dzieła stanowi to, że jeszcze przed opublikowaniem odbyło ono tak wielką podróż po kontynencie południowoamerykańskim i europejskim. Ale zarazem przestrzeń geograficzna, na której spisane wydarzenia się rozgrywają, jest znaczna, sięga od Kijowszczyzny po Pragę czeską, Belgię i Szwajcarię. Książka zatem ujmuje też dzieje Polaków kresowych, zahacza nie tylko o Kijów i znajdujące się w jego okolicach majątki polskie, ale także o Lwów […]