W służbie lokalnego Kościoła

25,00 35,00 

Cezary Taracha

Autor: Cezary Taracha
Tytuł: W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy, 1950-2000

Cezary Taracha, W służbie lokalnego Kościoła. Proboszczowie parafii Narodzenia NMP w Dąbrowicy, 1950-2000

O książce

Książka niniejsza składa się z trzech części. W pierwszej Autor prezentuje Czytelnikom wybrane problemy z historii Dąbrowicy, dzieje rodu Firlejów oraz niektóre ważne wydarzenia i postaci z XIX i XX wieku.
Część druga poświęcone jest charakterystyce prozopograficznej grupy dąbrowickich proboszczów. Chodzi tu zwłaszcza o takie kwestie jak ich pochodzenie geograficzne i społeczne, wykształcenie, zainteresowania oraz czas posługi w Dąbrowicy.
W części trzeciej zostały zaprezentowane w porządku chronologicznym ich sylwetki.

Spis treści

Wstęp / 9
Rozdział I. Kartki z dziejów Dąbrowicy / 15
1. Firlejowie / 15
2. W okresie zaborów i II Rzeczypospolitej / 19
3. Powstanie parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny / 22

Rozdział II. Proboszczowie – charakterystyka grupy / 27

Rozdział III. Prezentacja postaci kapłanów / 31

Zakończenie / 57
Aneks / 59
Bibliografia / 116