W służbie Bogu i muzyce

25,00 35,00 

bochniak-marek

Autor: Marek Bochniak
Tytuł: W służbie Bogu i muzyce

Marek Bochniak 
W służbie Bogu i muzyce

Analizując materiały źródłowe, Autor dochodzi do wniosku, że okres międzywojenny był czasem wspaniałego rozwoju lubelskiego środowiska organistowskiego. Znakomicie zorganizowane i zintegrowane, stawiało wysokie wymagania muzyczne i moralne swym członkom. Wywierało istotny wpływ na kreowanie życia kulturalnego nie tylko na płaszczyźnie kościelnej, ale również świeckiej. […] Praca oparta jest na bogatej i różnorodnej podstawie źródłowej. Autor wykorzystał dokumenty archiwalne, ale sięgnął również po przekazy ustne i pisane świadków epoki. Udało mu się dotrzeć do żyjących w początkach XXI wieku organistów pamiętających okres międzywojenny bądź do członków ich rodzin dysponujących pamiątkami z tamtego czasu. Fragment Wprowadzenia

Spis treści

Wprowadzenie / 7
Wstęp / 9

Rozdział I
Organiści lubelscy w XIX i początkach XX wieku / 15
/
/ 1. W okresie zaborów / 17
/ 2. U progu niepodległości / 18

Rozdział II
Kolegium Organistów Diecezji Lubelskiej (1922–1939) / 23

/ 1. Zarząd Kolegium / 25
/ 2. Dochody i wydatki / 34
/ 3. Podkomisja Rewizyjna Oddziału Kolegium Organistów / 43
/ 4. Komisja Organistowska / 44

Rozdział III
Społeczność lubelskich organistów / 47

/ 1. Elementy prozopografii środowiska / 49
/ 2. Formacja i wykształcenie / 50
/ 3. Wynagrodzenie, kwestia ubezpieczeń i warunki bytowe / 64
/ 4. Formy integracji środowiska / 83
/ 5. Przykłady biografii / 88
Rozdział IV
Praca i obowiązki organisty / 91

/ 1. Nominacje, zmiany i przerwy w pracy / 93
/ 2. Zakres obowiązków / 98
/ 3. Śpiew wiernych / 98
/ 4. Prowadzenie chórów i orkiestr / 102
/ 5. Prace dodatkowe: nauczanie śpiewu w szkołach / 122
/ 6. Organy: warsztat pracy organisty / 125
/ 7. Służba czy profesja? / 132

Rozdział V
„Kronika Muzyczna Organistów Diecezji Lubelskiej” / 135
/
/ 1. Geneza powstania czasopisma / 137
/ 2. Wydawcy, redakcja / 138
/ 3. Tytuł, format, nakład, szata graficzna i zasięg „Kroniki” / 141
/ 4. Układ czasopisma i gatunki publicystyczne / 144
/ 5. Reklama i ogłoszenia / 146

Zakończenie / 149
Bibliografia / 152
Aneks / 161