W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806

30,00 45,00 

Piotr Żbikowski

Autor: Piotr Żbikowski
Tytuł: W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806

Piotr Żbikowski, W monarchii pruskiej. „Gazeta Warszawska” 1796–1806

Oddajemy do rąk Czytelnika drugi z trzech zaplanowanych tomów publikacji dotyczącej polsko­języcznej prasy, która ukazywała się pod każdym z trzech zaborów Rzeczypospolitej w latach 1796–1806.

Spis treści

Słowo wstępne (Lucyna Żbikowska) / 5

Przedmowa / 13

Rozdział I
Monarchia Prus i jej polscy poddani / 15

Rozdział II
Od polityki do romansów i listów gończych / 61

Rozdział III
Teatr i początki krytyki teatralnej / 117

Rozdział IV
Polskie wydawnictwa i ich działalność / 163

Rozdział V
Z zagranicy / 181
Tour d’horizon / 181
Mit Napoleona Bonapartego / 189
Apologia Aleksandra I / 209
Jerzy Waszyngton – prezydent zza oceanu / 220
Po obu stronach kanału La Manche / 221
Silva rerum / 228

Aneks (fotografie) / 249