W kręgu wielkopostnej pobożności

25,00 30,00 

Tytuł: W kręgu wielkopostnej pobożności
Redakcja: Janusz Bień, Jacek Gołębiowski, Bogumił Szady, Cezary Taracha, Roberto Germán Zurriaráin

W kręgu wielkopostnej pobożności

Zespół redakcyjny: Janusz Bień, Jacek Gołębiowski, Bogumił Szady, Cezary Taracha, Roberto Germán Zurriaráin

 

O książce

W dniu 22 maja 2006 r. odbyło się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim piąte sympozjum z historii porównawczej polsko-hiszpańskiej. Tematem obrad stała się tym razem problematyka religijno-kulturowa: manifestacje pobożności wielko­postnej, Wielki Tydzień, działalność bractw religijnych.
W obradach wzięli udział przedstawiciele różnych dyscyplin wiedzy (historia, historia sztuki, teologia, muzykologia, językoznawstwo) z Lublina, Warszawy oraz Logro pewnych zjawisk i procesów zachodzących w obrębie religijności i kultury obydwu krajów.

Spis treści

Wstęp / 5

W Hiszpanii i w krajach języka hiszpańskiego

Jose Luis Gomez Urdanez (Logrono)
Bractwa i obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii. Pięć wieków historii / 11

Roberto German Zurriarain (Logrono)
Teologia cierpienia a obchody Wielkiego Tygodnia w Hiszpanii / 31

Alejandro Romero Cabrera (Murcia)
Wielki Tydzień w Murcii. Celebracja życia / 43

Lech Miodek (Warszawa)
Wielki Tydzień w Chile / 51

W Polsce

Jerzy Flaga (Lublin)
Rola i funkcje bractw religijnych w Polsce w XVII i XVIII wieku / 59

Piotr Plisiecki (Lublin)
Gdzie Piastowie obchodzili Święta Wielkanocne / 78

Joanna Szady, Bogumił Szady (Lublin)
Kazania na Wielki Tydzień w epoce nowożytnej w Polsce / 88

Jacek Gołębiowski (Lublin)
Uroczystości Wielkiego Tygodnia jako wyraz religijności Polaków w XX wieku / 102

Hubert Mącik (Lublin)
Kościół pw Św. Krzyża w przestrzeni sakralnej Lublina w XV wieku / 108

Aneta Kramiszewska (Lublin)
Średniowieczny obraz Misericordia Domini jako inspiracja dla barokowej ikonografii św. Jana Kantego / 121

Czesław Krakowiak (Lublin)
Wielki Tydzień w liturgii i pobożności ludowej / 142

Antonii Zoła (Lublin)
Ludowa recepcja śpiewów Wielkiego Tygodnia / 156

W Hiszpanii i w Polsce

Cezary Taracha (Lublin)
Hiszpańska religijność i Kościół w relacjach polskich podróżników XVI–XVIII wieku. Wybrane aspekty / 165

Janusz Bień (Lublin)
Czy luki leksykalne w językach są dowodem różnic kulturowych? / 185