W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806

30,00 45,00 

Piotr Żbikowski

Autor: Piotr Żbikowski
Tytuł: W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806

Piotr Żbikowski, W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806

Do rąk czytelnika trafia ostatnia już książka Piotra Żbikowskiego zatytułowana W imperium carów. „Kurier Litewski” 1796–1806, która – podobnie jak poprzednie – stanowi efekt wnikliwych badań i bardzo żmudnej kwerendy prasy polskojęzycznej wychodzącej w owym czasie.

Spis treści

Słowo wstępne (Lucyna Żbikowska) / 5

Przedmowa / 15

Rozdział I
Sytuacja polityczna w zaborze rosyjskim w latach 1772–1806 / 17

Rozdział II
Wojny i polityka / 51

Rozdział III
W służbie państwu / 187

Rozdział IV
Życie społeczne i normy obyczajowe / 205

Rozdział V
Kultura i życie umysłowe / 217

Rozdział VI
Mixtum compositum / 237

Bibliografia / 251

Aneks / 263
Marek Stanisz, Czytając najnowsze kisiążki prof. Piotra Żbikowskiego / 265
Fotografie / 269