Umysł i kultura

20,00 30,00 

Tytuł: Umysł i kultura
Redakcja: Urszula Maja Krzyżanowska, Joanna Zonik, Przemysław Zonik

Umysł i kultura, red. Urszula Maja Krzyżanowska, Joanna Zonik, Przemysław Zonik

Niewątpliwie w przypadku tak złożonego problemu, jaki podejmują autorzy pracy – a jest nim „kultura” jako wytwór człowieka/jego umysłu, a zarazem „człowiek/jego umysł” jako wytwór kultury – badania tego rodzaju są niezbędne. Praca właśnie je oferuje. Zasadniczo jest ona pomyślana jako studium interdyscyplinarne, na co wskazują, choć nie wprost, redaktorzy, wymieniając dyscypliny reprezentowane przez poszczególnych autorów. Znajduję w niej także próby (poznawczo interesujące) o charakterze namysłu multidyscyplinarnego, co wydaje się oczywiste, albowiem niektóre z tych podejść czynione są z perspektywy dyscyplin, które (jak np. najnowsza antropologia czy kognitywistyka) pojawiły się jako niemalże naturalny efekt tendencji do uprawiania nauki w – jeśli tak można rzec – paradygmacie multidyscyplinarności. Przyjmuję założenie redaktorów (i autorów) książki, że oferowana przez nią perspektywa „multidyscyplinarnych analiz”, choć ukryta, powinna „ujawnić się na horyzoncie czytelnika”. Liczę, że trafi ona do takich czytelników.

dr hab. Lech Zdybel, prof. nadzw. UMCS

Spis treści

Od redaktorów / 7

Część I

Adam Pawłowski
Głód a stan umysłu. Studium kanibalizmu podczas oblężenia Moskwy w latach 1611–1612 / 11

Urszula Maja Krzyżanowska
Fenomen karoshi. Japoński skutek syntezy tradycyjnej kultury narodowej z zachodnim kapitalizmem / 39

Natalia Stala
Umysł wyzwolony. Joga jako narzędzie do osiągnięcia transcendencji. Omówienie jogi klasycznej / 70

Część II

Przemysław Zonik
Neuroantropologiczne ujęcie związków pomiędzy mózgiem, działaniem i kulturą na przykładzie percepcji / 95

Małgorzata Steć
Umysł w depresji. Wielowymiarowość kształtowania się zaburzeń depresyjnych – uwarunkowania neurobiologiczne, psychologiczne oraz społeczne / 135

Część III

Krzysztof Trojnar
Możliwości ludzkiego umysłu – teoria ograniczonej racjonalności / 161

Marcin Łukasz Makowski
Kreatywny „umysł” maszyny? Amalgamaty kognitywne i ich zastosowanie w SI / 181

Krzysztof Nowacki
Wąskie gardło systemów eksperckich – model nabywania kompetencji braci Dreyfus / 193