Sytuacja środowisk polskich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku

30,00 

Tytuł: Sytuacja środowisk polskich na Ukrainie po 24 lutego 2022 roku
Autor: Aleksander Lewkowicz
Rok wydania 2022

Dzień 24 lutego 2022 roku całkowicie zmienił dotychczasowe życie mieszkańców Ukrainy. Tego dnia bowiem Federacja Rosyjska rozpoczęła pełnoskalową inwazję na Ukrainę i – wraz z okupacją znacznej części tego kraju – największy od czasów II wojny światowej konflikt wojenny na starym kontynencie.

 

Spis treści

Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Krym . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2. Tereny samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej . . . . . . . . . 17
3. Tereny pod okupacją rosyjską od lutego 2022 roku
do chwili obecnej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
3.1. Obwód ługański (z wyłączeniem terenów okupowanych
przez tzw. Ługańską Republikę Ludową od 2014 r.) . . . . . . . . . . . . 23
3.2. Obwód chersoński . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
3.3. Obwód zaporoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
3.4. Obwód doniecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
3.5. Obwód mikołajewski oraz podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
4. Tereny wyzwolone, a także tereny znajdujące się blisko
działań wojennych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.1. Obwód kijowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
4.2. Obwód czernihowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
4.3. Obwód sumski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
4.4. Obwód charkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
4.5. Obwód mikołajowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4.6. Obwód zaporoski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pozostałe tereny Ukrainy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Podsumowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ADNOTACJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51