Stanisława Konarskiego oda „Ad comitem Aranda”

20,00 30,00 

Tytuł: Stanisława Konarskiego oda „Ad comitem Aranda”
Redakcja: prof. dr hab. Cezary Taracha

Stanisława Konarskiego oda „Ad comitem Aranda”, red. prof. dr hab. Cezary Taracha

 

Publikacja niniejsza, która ukazuje się jako szósty tom serii „Biblioteka Polsko-Iberyjska”, stanowi owoc współpracy pomiędzy historykami i filologami Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz hiszpańskiego Uniwersytetu La Rioja. Uczeni postawili sobie dwa główne cele. Pierwszy z nich to historyczny i filologiczny komentarz do tekstu ody „Ad comitem Aranda”, drugi natomiast to jej wydanie w trzech wersjach językowych, oryginalnej, łacińskiej oraz w przekładach na języki polski i hiszpański. Autorzy tekstów i tłumaczeń chcieli przypomnieć postać zasłużonego pijara, którego twórczość łacińska pozostaje mało znana szerszemu gronu czytelników i badaczy w Polsce i w Hiszpanii.

prof. dr hab. Cezary Taracha

Spis treści

Wstęp / 7

Cezary Taracha
Hrabia de Aranda i jego pobyt w Polsce / 11

Andrzej P. Stefańczyk
Oda „Ad comitem Aranda” na tle twórczości Stanisława Konarskiego / 19

José Luis Gómez Urdáñez
Para comprender al conde de Aranda que conoció Konarski / 35

Cezary Taracha
El conde de Aranda y Konarski / 53

Jorge Fernández López
Estanislao Konarski y su oda al conde de Aranda / 57

Aneks / 71