Społeczna, religijna i kulturalna działalność mieszkańców Jastkowa

25,00 35,00 

Tytuł: Społeczna, religijna i kulturalna działalność mieszkańców Jastkowa
Redakcja: Cezary Taracha

Społeczna, religijna i kulturalna działalność mieszkańców Jastkowa, red. Cezary Taracha

Siódmy tom serii „Z dziejów Jastkowa i okolic” jest pokłosiem sympozjum poświęconego dalszej i bliższej przeszłości naszej „małej Ojczyzny”. Tym razem przedmiotem refleksji grupy autorów reprezentujących różne obszary humanistyki stała się społeczna, religijna i kulturalna aktywność ludzi zamieszkujących podlubelskie miejscowości od epoki nowożytnej po czasy współczesne.

 

Spis treści

Wstęp (Cezary Taracha) ….. 7

Agnieszka Nalewajek
Działalność religijna osób duchownych wywodzących się z okolic Jastkowa w XVI i XVII wieku ….. 9

Irena Rolska
Polityka kulturalna Firlejów z Dąbrowicy ….. 21

Andrzej Przegaliński
Z rozważań nad społeczną i kulturalną aktywnością ziemiaństwa z okolic Jastkowa w epoce zaborów ….. 33

Cezary Taracha
Gazeta parafialna „Echo Dąbrowicy” (1993–2019). Ćwierć wieku posługi dla lokalnej wspólnoty ….. 57

Magdalena Zarzeka
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej – geneza, struktura i formy działalności ….. 87

Jakub Ordutowski
Projekt „Curia Mediaevalis” jako przykład społecznych inicjatyw na terenie Gminy Jastków ….. 103

Pablo de la Fuente
El asociacionismo a nivel local en municipios pequeños: reflexiones, comentarios y análisis a partir del caso español ….. 119