Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi

20,00 30,00 

Tytuł: Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności
Redakcja: Michał Jan Bednarczyk, Anna Magdalena Pawłowska

Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności,
red. Michał Jan Bednarczyk, Anna Magdalena Pawłowska

 

„Spojrzenie historyka na miasta, miasteczka i ludzi. Od średniowiecza do współczesności” jest zbiorem artykułów młodych historyków, które powstały na podstawie referatów prezentowanych na czterech kolejnych konferencjach zorganizowanych w latach 2014–2017 przez Bibliotekę Instytutu Historii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Publikacja pod redakcją Michała Jana Bednarczyka i Anny Magdaleny Pawłowskiej jest pierwszym, inauguracyjnym, tomem nowej serii wydawniczej „Spojrzenie historyka”.

 

Spis treści

Od Redakcji / 7

Marcin Piotrowski
Opowieść o Grimualdzie, małoletnim synu Gisulfa, zawarta w Historii Longobardów Pawła Diakona / 11

Maria Bilecka
Życie i cuda św. Kazimierza królewicza w świetle dzieła Mateusza Chryzostoma Wołodkiewicza / 37

Krzysztof Dąbkowski, Anna Magdalena Pawłowska
Lwowska architektura w XIX stuleciu: zarys problematyki / 47

Ewelina Jasińska-Grabowska
Statystyczna charakterystyka ludności rosyjskiej i jej struktura zawodowa w Lublinie w II połowie XIX wieku / 55

Anna Magdalena Pawłowska
Ach, Opoczno, jakie cudne! / 69

Krzysztof Perzyna
Grójec i ziemia grójecka w dwudziestoleciu międzywojennym / 77

Bogusław Szalast
Gospodarka Lubartowa w okresie II Rzeczypospolitej / 87

Bartosz Czajka
Kresowe miasteczko – Wysokie Litewskie w dwudziestoleciu międzywojennym / 91

Bogusław Szalast
Działalność Jadwigi Dziubińskiej (1874–1937) w polskim ruchu ludowym / 99

Natalia Maria Roman FMA
Rok z życia młodego bohatera. Eda Kaźmierski w świetle Dzienniczka z roku 1936 / 111

Michał Jan Bednarczyk
„Pochodzenie chłopskie, z zawodu krawcowa…”. Przyczynek do biografii Olgi Żebruń, przewodniczącej Wojewódzkiej Komisji Kontroli Partyjnej Polskiej Partii Robotniczej w Lublinie / 131