Solo conmigo mismo

15,00 25,00 

Andrzej Szymczakowski

Autor: Andrzej Szymczakowski
Tytuł: Solo conmigo mismo

Przekład na język hiszpański niewielkiej biografii Andrzeja Szymczakowskiego, pt. „Solo conmigo mismo” (Sam ze sobą). Autor jest od urodzenia osobą niepełnosprawną, porusza się na wózku inwalidzkim. Od kilkudziesięciu lat w mieszka w Domu Pomocy Społecznej im. św. Matki Teresy z Kalkuty w Lublinie. Historia jego życia jest pełna dramatów i niepowodzeń, ale również sukcesów i radości. Ukazuje heroizm człowieka, który pomimo wielu przeciwności losu, nigdy się nie poddał. Przekładu biografii na język Cervantesa dokonali studenci Hispanistyki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

El siguiente volumen de la serie literaria de la Biblioteca Polaco-Ibérica es una pequeña biografía de Andrzej Szymczakowski, traducida al español y titulada “Solo conmigo mismo”. Don Andrzej es una persona discapacitada desde su nacimiento, que se desplaza en silla de ruedas. Desde hace varias décadas vive en la residencia de ancianos Santa Teresa de Calcuta, en Lublin. La historia de su vida está llena de dramas y fracasos, pero también de éxitos y alegrías. Muestra el heroísmo de un hombre que, a pesar de muchas adversidades, nunca se rindió. La traducción de la biografía a la lengua de Cervantes corrió a cargo de los estudiantes de Estudios Hispánicos de la Universidad Católica “Juan Pablo II” de Lublin.

Cezary Taracha
Cátedra de Mundo Hispano