Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski

40,00 50,00 

Witold Kołbuk

Autor: Witold Kołbuk
Tytuł: Sieć sakralnych obiektów cerkiewnych w granicach współczesnej Polski

Z reguły najbardziej interesuje nas historia idei, zjawisk, zdarzeń czy obiektów, które nadal istnieją, lub po których pozostały trwałe ślady. Sięgając w przeszłość, staramy się zrozumieć, jak doszło do stanu obecnego, a samą historię interpretujemy zazwyczaj przez pryzmat współczesnego stanu świadomości, wynikającego z przekazów historycznych wzmocnionych pozyskaną wiedzą naukową […]. Mimo że w połowie XX wieku Polska wróciła do swych granic wczesnopiastowskich, to burzliwa przeszłość zostawiła na jej terytorium liczne ślady wielokulturowości, także tej konfesyjnej. Jednym z jej elementów są sakralne obiekty wschodniochrześcijańskie, a także – zacierające się ślady po nich – cerkowiska. Warto próbować odtwarzać dzieje tych budowli.

Fragment Wstępu