Religijno-społeczny wymiar kultu relikwii w diecezji bielsko-żywieckiej

50,00 

Krzysztof WilkTytuł: Religijno-społeczny wymiar kultu relikwii w diecezji bielsko-żywieckiej
Autor: Ks. Krzysztof Wilk

ks. dr Krzysztof Wilk
Religijno-społeczny wymiar kultu relikwii w diecezji bielsko-żywieckiej

Analiza religijnych i społecznych wymiarów kultu relikwii świętych i błogosławionych oraz kandydatów na ołtarze w diecezji bielsko-żywieckiej.

 

Spis treści
Słowo wprowadzające (Ks. prof. dr hab. Tadeusz Borutka)             7
Wstęp        13
Rozdział 1
Miejsce i rola kultu relikwii w pogłębianiu pobożności osobistej
i wspólnotowej        19
1.1. Symboliczny charakter relikwii odwołujących się
do rzeczywistości wiary       20
1.2. Relikwie jako wyraz określonej identyfikacji religijnej        29
1.3. Doświadczenie religijne indywidualne i zbiorowe związane
z kultem relikwii       37
Rozdział 2
Inwentaryzacja relikwii w diecezji bielsko-żywieckiej        51
2.1. Historia relikwii na terenie diecezji        52
2.2. Kult relikwii przed i po powstaniu nowej diecezji        63
2.3. Relikwie cieszące się aktualnie największym kultem w diecezji
oraz przyczyny takiego stanu rzeczy       78
Rozdział 3
Podstawowe kwestie podniesione w kwestionariuszu ankietowym        89
3.1. Spirytualistyczne (duchowe) i rytualistyczne (magiczne)
podejście do sprawy kultu relikwii        90
3.2. Wpływ relikwii na rozwój sanctum (aspekt podmiotowy)
i dowartościowanie sacrum (aspekt przedmiotowy)       99
3.3. Rola relikwii w budowaniu wspólnoty eklezjalnej, narodowej,
regionalnej i środowiskowej  107
Rozdział 4
Personalistyczne aspekty kultu relikwii i ich wpływ na ożywienie
życia religijnego diecezji bielsko-żywieckiej   119
4.1. Relikwie elementem pamięci historycznej i świadomości
religijnej  119
4.2. Pośrednicząca funkcja relikwii w kształtowaniu wertykalnych
więzi z Bogiem  132
4.3. Kult relikwii jako czynnik doskonalenia naszych horyzontalnych
relacji z bliźnimi   143
Rozdział 5
Komunijna rola relikwii w pogłębianiu więzi i ożywianiu
duchowych ról wspólnotowych na obszarze Podbeskidzia   153
5.1. Kult relikwii jako czynnik integracji życia narodowego
z życiem religijnym  153
5.2. Oddziaływanie kultu relikwii w dziedzinie formacji
religijno-patriotycznej  162
5.3. Kult relikwii w eschatologicznym ukierunkowaniu społeczności
i wspólnot doczesnych  168
Zakończenie   181
Aneks 1
Sporządzona lista świętych oraz błogosławionych, których relikwie
znajdują się na terenie diecezji bielsko-żywieckiej   185
Aneks 2
Wzór ankiety przesłany do księży proboszczów diecezji
bielsko-żywieckiej   207
Wykaz fotografii   213
Wykaz rysunków   216
Wykaz tabel   217
Bibliografia   219
Summary   234