Pustynia w Ray zamieniona

50,00 

Tytuł: Pustynia w Ray zamieniona

Pustynia w Ray zamieniona jest pierwszym, wiernym reprintem XVIII-wiecznego dominikańskiego starodruku Maryjnego, którego oryginał przechowywany jest w Bibliotece Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie. Wydana w 1753 r. książka autorstwa ojca Jacka Majewskiego opisuje pierwsze sto lat istnienia kościoła pw. Nawiedzenia NMP w Krasnobrodzie. Reprint poprzedzony jest wprowadzeniem teologicznym ks. prof. dra hab. Krzysztofa Guzowskiego, wprowadzeniem językoznawczym Moniki Zawiślak oraz przedmową kustosza Sanktuarium w Krasnobrodzie, ks. dra Eugeniusza Derdziuka.