Puławskie reminiscencje

30,00 40,00 

Danuta Mitosek-Sabbo

Autor: Danuta Mitosek Sabbo
Tytuł: Puławskie reminiscencje

Danuta Mitosek-Sabbo, Puławskie reminiscencje

 

Przedstawiamy „Puławskie reminiscencje” dr Danuty Mitosek-Sabbo, mieszkającej w Lublinie, sercem jednak oddanej rodzinnemu miastu – Puławom. Tam właśnie, na spotkaniach z mieszkańcami miasta, wspomnienia Autorki zaczęły przybierać formę opowieści, która, na kartach książki, przenosi czytelnika w rzeczywistość dawnych Puław. Publikacja jest bogato ilustrowana cennymi archiwalnymi zdjęciami powojennych Puław pochodzącymi z zasobów Autorki, z archiwum Pracowni Dokumentacji Dziejów Miasta oraz z kolekcji wielu innych instytucji i osób prywatnych.

 

Spis treści:

Wstęp / 7
Puławy. Pępek świata / 10
Mama / 12
Ojciec / 19
Ulica Zielona i dom rodzinny / 24
Nasze podwórko / 37
„Własne” lodowisko / 44
Domy i mieszkańcy ulicy Zielonej / 45
Tajemnicza zawartość buteleczki / 62
Duża Aniela i dzień targowy / 63
Kawa „Enrilo” / 67
Przedszkole / 69
Szkoła / 76
Dom Harcerza / 92
Przeprowadzka do Instytutu / 97
Meteorologia / 118
Osada pałacowa. Pracownicy i mieszkańcy / 123
Klęski nie tylko żywiołowe / 138
Niedziela w Puławach / 145
Boże Ciało / 154
Odpust w Puławach / 156
Święto Wojska Polskiego. Ziemia na kopiec Piłsudskiego / 158
Wielkanoc / 164
Boże Narodzenie / 168
Wycieczki szkolne / 172
Liceum / 175
Szkolne stroje / 184
Powrót ze szkoły do domu / 186
Zajęcia pozalekcyjne / 193
Wakacje / 196
„Wiadomości z historii Puław” / 204
Pochody / 210
Trochę o ubiorach / 213
Sympatie, rozstania, powroty / 221
Moje harcerstwo / 233
Epilog / 265
Zakończenie / 266

Słowniczek / 268
Dane statystyczne / 282
Bibliografia / 283
Indeks osób / 286
Spis ilustracji / 294