Polskie instytucje polonijne i emigracyjne w Europie Zachodniej

30,00 

Tytuł: Polskie instytucje polonijne i emigracyjne w Europie Zachodniej

Spośród organizacji polskich działających w wyżej wymienionych krajach wyodrębniliśmy te, które naszym zdaniem mają – historycznie i poprzez swoją działalność – największe znaczenie dla lokalnych społeczności polskich. Wielokrotnie uwzględniliśmy jednak także mniejsze stowarzyszenia, które z racji prężnych działań na wielu płaszczyznach integrują Polaków za granicą, a także przyczyniają się do rozpowszechniania polskiej kultury i tradycji nie tylko wśród rodaków, ale również wśród przedstawicieli miejscowych zbiorowości.

Spis treści:

Wstęp . . . .  7
Austria . . . .  9
Belgia . . . .  13
Dania . . . .  17
Finlandia . . . .  21
Francja . . . .  23
Hiszpania . . . .  32
Holandia . . . .  36
Irlandia . . . .  41
Luksemburg . . . .  46
Niemcy . . . .  49
Norwegia . . . .  61
Portugalia . . . .  65
Szwajcaria . . . .  66
Szwecja . . . .  70
Wielka Brytania . . . .  85
Włochy . . . .  107
Alfabetyczny spis instytucji . . . .  108