Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś

20,00 48,00 

Tytuł: Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś. Studia poświęcone wybranym zagadnieniom z historii i współczesności
Redakcja: Joanna Kudełko, Cezary Taracha

Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś, red. Joanna Kudełko, Cezary Taracha

Z prawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników piąty tom „Biblioteki Polsko-Iberyjskiej”. Wraz z nim obchodzimy pierwszy, mały jubileusz. Lubelskie środowisko hispanistyczne zyskało poprzez „Bibliotekę” nową platformę do publikacji swych dokonań naukowych w obszarze szeroko rozumianych relacji Polski z krajami języka hiszpańskiego, ale również prac dotyczących zagadnień stricte hiszpańskich czy latynoamerykańskich.
Tom niniejszy zawiera zbiór studiów poświęconych różnorodnym zagadnieniom z obszaru relacji polsko-hiszpańskich, spraw polskich i hiszpańskich w przeszłości i we współczesnym świecie. Większość z nich powstała na bazie referatów wygłaszanych podczas międzynarodowej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej pt. „Polska-Hiszpania. Wczoraj i dziś”, zorganizowanej w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, w czerwcu 2011 r. Autorami tekstów są uczeni reprezentujący różne dyscypliny nauk humanistycznych i społecznych: historycy, językoznawcy, historycy literatury, prawnicy, ekonomiści, bioetycy oraz różne ośrodki uniwersyteckie z obu krajów (Logroño, Murcia, Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa, Wrocław). Część pierwsza poświęcona została różnorodnym problemom z zakresu historii, druga natomiast to refleksja dotycząca wybranych obszarów i zagadnień współczesnych.

Spis treści

Wstęp (Cezary Taracha) / 9

I. Polska, Hiszpania, relacje polsko-hiszpańskie w przeszłości

Matylda Urjasz-Raczko
Między Francją a Turcją. Monarchia hiszpańska wobec pierszej wolnej elekcji w Rzeczypospolitej / 15

Bogumił Szady
Benedykt Chmielowski i „czarna legenda” / 25

Piotr Napierała
Polityka rządu Roberta Walpole’a (1721-1742) wobec Hiszpanii – rola animozji ideologicznych i narodowych w konflikcie 1739 roku / 35

Pablo de la Fuente
La política naval de Ensenada durante el reinado de Fernando VI / 62

Dorota Nowak
Konsulat hiszpański w Gdańsku. Zarys problematyki / 81

Cezary Taracha
„In vino veritas”. O promocji hiszpańskiego wina w Polsce połowy XVIII wieku / 93

Teresa Kuźmicz
Jaime Masones de Lima do José Carvajala. Hiszpańska korespondencja dyplomatyczna z XVIII wieku / 111

Cristina González Caizán
Los contactos entre españoles y polacos durante la Guerra de la Independencia española (1808-1813). Primeras aproximaciones / 122

Barbara Obtułowicz
María Ámparo Muñoz y Borbón, księżna Czartoryska – niespełniona nadzieja

José Antonio Molina Gómez
Ferdinand Gregorovius: un historiador de la cultura que amaba a Polonia

José Luis Gómez Urdáñez
De la Caridad a la Filantropía. Antecendentes históricos del Tercer Sector y la Economía Social en La Rioja

Adam Redzik
Polski wkład w Kongres Prawa Międzynarodowego w Madrycie z 1933 roku

Jan Stanisław Ciechanowski
Sprzedaż broni i innych materiałów wojennych stronom hiszpańskiej wojny domowej przez władze Rzeczypospolitej Polskiej

Marcin Paluch
Wojna domowa w Hiszpanii (1936-1939) w pismach generałach Władysława Sikorskiego

Jacek Gołębiowski
Hiszpański cud gospodarczy lat 60. XX wieku i jego twórcy

II. Polska i Hiszpania we współczesnym świecie
Polonia y España en el mundo actual

Joanna Kudełko
O przekładzie „Konia na wzgórzu” Eugeniusza Małaczewskiego (1897 – 1922) na język hiszpański

Elżbieta Bender
La guerra civil española de 1936 en la literatura. La forja de un rebelde de Arturo Barea

Tomasz Nestorowicz
Sistema de los tiempos de pasado del español y del polaco: estudio comparativo

Janusz Bień
Diferencias tipológicas actuales entre el español y el polaco

Marta Minkiewicz
Polska transformacja w opinii dziennika „El País”

Lech Miodek
Przyszłe zmiany polityczne na Kubie przez pryzmat doświadczeń hiszpańskich

Leocadia Díaz Romero
The Accession of Poland and Spain to the EU. Special Consideration of the Region of Murcia

Dorota Jegorow, Grzegorz Krawczyk
Bezpośrednie inwestycje hiszpańskie w Polsce i polskie w Hiszpanii

Piotr Wasilewski
Hiszpański sektor energii odnawialnej w świetle publikacji prasowych

Emma Juaneda Ayensa
La expansión del Tercer Sector y la economía social. ¿Una respuesta a la crisis del estado de bienestar?

Anabella Martínez Pérez
Caritas diocesana de Calahorra, La Calzada y Logroño

Jerzy Achmatowicz
Problem założeń polityki społecznej w przypadku systemów emerytalnych w Polsce i Hiszpanii (analiza porównawcza)

Roberto Germán Zurriaráin
Polonia y la futura ley de Fecundación in vitro