Polonijne Forum Środkowoeuropejskie

30,00 

Tytuł: Polonijne Forum Środkowoeuropejskie
Redakcja: Bartosz Czajka

Niniejsza publikacja jest niezbędnym uzupełnieniem Środkowoeuropejskiego Forum Polonii. Prezentujemy w niej przemyślenia i wnioski, którymi podzielili się z nami uczestnicy wykładów i dyskusji panelowych. Autorzy są od lat zaangażowani w działalność środowisk polonijnych w poszczególnych krajach.