Podróż do Syberii

30,00 40,00 

Autor: Stanisław Matraś
Pełny tytuł: Podróż do Syberii po moskiewskich etapach
Objętość 413 stron

Podróż do Syberii ks. Stanisława Matrasia to najciekawszy i najobszerniejszy spośród nielicznych pamiętników skreślonych piórem duchownych – uczestników walk 1863 roku i zesłańców. Znajdziemy w nim nie tylko historię etapowej drogi w odległe rejony wschodniej Syberii, ale także niedolę zesłańczych losów, aż po czas uwolnienia i wydostania się do Galicji. Autor to inteligentny, niepozbawiony zmysłu obserwacji gawędziarz, lubujący się w spisywaniu różnych niecodziennych zdarzeń.
Na tle martyrologicznego i bohaterskiego na ogół prezentowania księży zesłańców Matraś swoimi wspomnieniami sprowadza rzecz do ludzkich wymiarów. Z tego już choćby względu jego pamiętniki stają się ważnym źródłem obiektywnego rozpoznania dziejów księży zesłańców, nad którymi zaważył mit, utrwalany już od XIX wieku […]
Książka opatrzona wstępem i redakcyjnym opracowaniem prof. Eugeniusza Niebelskiego.

Spis treści

Ks. Stanisław Matraś i jego pamiętniki [Eugeniusz Niebelski] / 5

Rozdział I [Więzienia etapowe w Rosji] / 53
Rozdział II [Początek drogi. Janów – Zamość] / 60
Rozdział III [Z Uściługa na Bugiem do Białegostoku] / 76
Rozdział IV [Koleją przez Litwę do Petersburga] / 91
Rozdział V [W więzieniach „pieresylnych” Petersburga i Moskwy] / 102
Rozdział VI [Etapem przez Ural na Sybir. Niżny Nowogród – Tara] / 117
Rozdział VII [Wśród kryminalistów i politycznych. Pomiędzy Tarą a Irkuckiem]/ 141
Rozdział VIII [Jakuckim traktem do wsi Iczory] / 157
Rozdział IX [Na osiedleniu w Czeczujsku] / 182
Rozdział X [Rzeka Lena i czeczujscy prawosławni] / 203
Rozdział XI [Przyjaźni Rosjanie i przesiedlenie do Tunki] / 221
Rozdział XII [Pośród księży osiedleńców w Tunce] / 233
Rozdział XIII [Syberia i wieś Tunka – przyroda i mieszkańcy]/ 243
Rozdział XIV [Amnestie carskie i wyjazdy księży z Syberii] / 256
Rozdział XV [Powrót do Europy. Droga Irkuck – Rostów] / 269
Rozdział XVI [Z posługą duszpasterską w Rostowie] / 278
Rozdział XVII [Na wygnaniu w Sławianoserbsku] / 294
Rozdział XVIII [Ostatnie lata w Rosji i upragniona wolność] / 305

Materiały
Nazwiska i imiona księży i kleryków w Tunce / 321
Wykaz biskupów i kapłanów zmarłych na wygnaniu w Rosji przed 1881 rokiem / 353
Wykaz kapałnów rozstrzelanych i powieszonych w 1863 i 1864 roku / 366
Wykaz kapłanów poległych w bitwach z Moskalami w 1863 i 1864 roku / 371
Nazwy pocztowych stacji przy trakcie z Rosji do Syberii / 379

Indeks osób / 393
Indeks nazw geograficznych / 403