Podobna róży

20,00 30,00 

Jadwiga Michałowska

Autor: Jadwiga Michałowska (Gaja)
Tytuł: Podobna róży

Prezentujemy następny tom poezji Jadwigi Michałowskiej (Gai). Utwory Gai stanowią w polskiej poezji zjawisko wyjątkowe. Ta najbardziej liryczna ze współczes­nych poetek nie waha się bowiem w prostych słowach opiewać uczuć najprostszych i mo­że dlatego najpiękniejszych: czułej, macierzyńskiej miłości do dziecka, troski i przywiązania. Takim właśnie uczuciom po­świę­cony jest trzeci tomik autorki, zatytułowany „Podobna róży”.

Spis treści
Gaja znaczy matka ziemia / 5
Matka to miłość
Matka — to miłość  / 11
Składajmy hołd / 12
Dla Ciebie śpiewam tę pieśń / 13
Matczyna dłoń / 14
Posłuchaj pieśni / 15
Święto Matki / 16
Imię Twe Matka / 17
W dniu Twego święta / 19
W dniu radości / 20
Portret Matki / 21
Podobna róży / 23
Dla Ciebie, Mamo / 24
Dziękuję, Mamo / 25
Płynie pieśń / 27
Nie pytaj smutku / 30
Matka i dziecko
Matka i dziecko / 33
Radość istnienia / 34
Rozkwitłaś różą / 35
Jedno słowo / 36
Najpiękniejsze słowo / 37
Mówiłaś / 38
Gdy byłam maleńka / 39
Powiedz mi, Mamo / 41
Synku mój / 43
Zapamiętaj / 44
Kochaj życie / 46
Na drodze życia / 48
Matczyne łzy / 49
Posłuchaj serca Matki / 50
Pobłogosław, Panie / 51
Gdy żal zakwili
Odeszłaś w ciemność / 55
Byłaś moją radością / 56
Gdzie te dni / 57
Pamiętam / 58
Gdy ranią łzy / 59
Była wśród nas / 61
Odeszłaś / 63
Matka / 65
Z biegiem myśli / 66