Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska 1796–1806”

30,00 45,00 

Piotr Żbikowski

Autor: Piotr Żbikowski
Tytuł: Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska 1796–1806”

Piotr Żbikowski, Pod rządami Franciszka Habsburga – cesarza Austrii. „Gazeta Krakowska 1796–1806”

Praca niniejsza ma być, w założeniu autora, przyczynkiem do historii pierwszych lat po utracie niepodległości, które stanowią jeden z najbardziej dramatycznych okresów w dziejach Polski, tym samym więc przyczynkiem do historii polskości w tym czasie, a więc do historii upartych zmagań o przetrwanie, o zachowanie polskiej tożsamości i polskiej kultury po tragedii państwa i narodu. Ma przybliżyć te wszystkie uwarunkowania i wydarzenia polityczne, które pod każdym z trzech zaborów determinowały i określały prowadzoną nieprzerwanie przez wiele lat w niezwykle trudnej sytuacji walkę o ocalenie narodowej substancji.

fragment Przedmowy

Spis treści

Słowo wstępne (Lucyna Żbikowska) / 5

Przedmowa / 11

Wprowadzenie / 13

Rozdział I
W majestacie władzy absolutnej / 41

Rozdział II
Licytacje i przetargi, czyli wywłaszczanie polskości / 83

Rozdział III
Meandry austriackiej biurokracji / 119

Rozdział IV
Życie umysłowe polskiej zbiorowości / 137

Rozdział V
Wieści z Europy / 151

Rozdział VI
Budowanie mitu Aleksandra I / 187

Rozdział VII
Od historiozofii do wiadomości różnych / 195

Zakończenie / 227

Aneks (fotografie) / 229