Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego

Tytuł: Pedagogia integralnego rozwoju i edukacji w koncepcji pedagogicznej bł. Edmunda Bojanowskiego
Redakcja: s. Maria Loyola Opiela
Rok wydania: 2022

Edmund Bojanowski (1814–1871) był praktykiem i teoretykiem wychowania, a zakładając ochronki dla dzieci, stworzył i ustawicznie doskonalił swą koncepcję pedagogiczną. Od wczesnych lat życia angażował się w sprawy dotyczące Kościoła i Ojczyzny z głębokim poczuciem odpowiedzialności i wrażliwością na wartości najwyższe. Postawy te rozwijały się w nim dzięki wychowaniu w rodzinie, w której wartości religijne i patriotyczne były pielęgnowane i realizowane w życiu i w oddaniu dla sprawy przywrócenia niepodległości Polski.