Pastoralna atmosfera cmentarzy

25,00 30,00 

Jonatan BarkaiAutor: Jonatan Barkai
Tytuł: Pastoralna atmosfera cmentarzy

Wiersze Jonatana Barkai ukazują różnorodność życia – jego dramatyzm, burzliwość, lecz również jego paradoksalną intencjonalność. Ich wartość tkwi przede wszystkim w autentycznej próbie opisania własnych przeżyć, które stanowią świadectwo niezłomności i niezwykłej umiejętności świadomej egzystencji.
Utwory, prezentowane polskiemu czytelnikowi w przekładzie Violi Wein, stanowią wybór z dwóch hebrajskich tomów poezji Autora – Krótkie sprawozdanie oraz Pastoralna atmosfera cmentarzy.

Spis treści

Przedmowa / 5
Zagłada / 7
Trasa / 9
Domy, domy / 10
Requiem / 11
W grobie nie ma zabaw / 12
Dziecko śni / 13
Lokomotywa / 14
Zmarła klasa / 15
* * * [Imiona] / 16
Krótkie sprawozdanie / 17
Szkatułka / 18
Gdzie, dlaczego / 19
Na tej ziemi / 20
Kto / 21
Może tak, a może nie… / 22
Biografia ducha / 23
Marsz Żywych / 24
Statyści / 25
Rodzinny stół / 27
Wiersze o Matce / 29
Katarynka / 31
Ciasto / 32
Matka / 33
Przedsiębiorcy / 34
* * * [Każdego ranka] / 35
Chamsin / 36
Oni zamordowali / 37
Vita brevis. / 39
Allegro / 41
Biografia / 45
Narodzić się na nowo / 46
Na szczyt drzewa / 47
Wypady / 48
Misja / 49
Lęk przed samotnością / 50
Kamery / 51
Kocham / 52
Miłość / 53
* * * [Staliśmy naprzeciw siebie] / 54
Tylko blady cień czatuje wśród ciszy / 55
Danse macabre / 56
Wiem / 57
Pianissimo / 58
Ars longa. / 59
Scena / 61
Teatr poszukujący sensu istnienia / 62
Kto będzie bronił publiczności / 63
Poeta / 64
Rentgenogram apokalipsy / 66
Otworzyłem oczy, a on zniknął / 67
* * * [Na peryferiach miasta] / 68
Cyrk / 69
Zatrzymajcie czas / 70
Finale / 71
Spostrzeżenia i refleksje / 73
Kawiarnia / 75
* * * [Kroczyłem dawną aleją drzew] / 76
Koty / 77
Rutyna dnia / 78
Pchli targ / 79
Kontury swawolnej urody / 80
* * * [Spacerowałem po ryżowych polach] / 81
* * * [O świcie otoczonym] / 82
Pamięć / 83
Od czasu / 84