Promocja!

O początkach lubelskiej wieży zamkowej

20,00 35,00 

Jacek ChachajAutor: Jacek Chachaj
Tytuł: O początkach lubelskiej wieży zamkowej

O początkach lubelskiej wieży zamkowej

Książka Jacka Chachaja „O początkach lubelskiej wieży zamkowej”. Publikacja jest głosem w dyskusji dotyczącej czasu powstania i osoby fundatora donżonu – prawdopodobnie najstarszej lubelskiej budowli, reliktu dawnego zamku królewskiego. Autor omawia dotychczasowe poglądy na temat początków lubelskiej wieży zamkowej i – konfrontując je z wynikami badań archeologicznych – formułuje nowe pytania i wątpliwości wobec poglądów powszechnie przyjętych w dotychczasowych opracowaniach przedmiotu.

 

 

Spis treści

Wprowadzenie, czyli po co kolejny tekst o tym samym? / 7

Wokół przekazów pisanych źródeł historycznych, czyli o długiej dyskusji bez jednoznacznej konkluzji / 19

Inne badania związane z lubelską wieżą zamkową, czyli co jeszcze ustalono? / 37

Badania archeologiczne na wzgórzu zamkowym w latach 2006–2008, czyli nowe otwarcie / 53

Upowszechnienie wniosków wypływających z najnowszych badań, czyli od hipotezy do pewności /  67

Wątpliwości i zastrzeżenia, czyli czy na pewno lubelska wieża powstała na przełomie XIII i XIV wieku? / 75

Próba podsumowania, czyli o konieczności dalszych badań / 113

Bibliografia / 117
Spis ilustracji  / 122

 

Fragment Wprowadzenia

Jednym z nielicznych zachowanych do naszych czasów reliktów dawnego lubelskiego zamku królewskiego jest wieża, zapewne najstarsza budowla istniejąca na terenie miasta. Mimo że jest to obiekt wyjątkowy, to jednak do dziś niewyjaśnione są tak podstawowe związane z nim zagadnienia jak jego geneza, czas powstania, czy osoba fundatora. Nieznane są także wczesne dzieje wieży, a wiele szczegółowych kwestii związanych z wymienionymi zagadnieniami stanowi także nadal przedmiot sporu między badaczami reprezentującymi różne dziedziny wiedzy. W tej sytuacji może budzić pewne zdziwienie fakt, że w mieście będącym od wielu dekad sporym ośrodkiem akademickim, nigdy nie udało się przeprowadzić szerzej zakrojonych kompleksowych badań, które ostatecznie rozstrzygnęłyby, czy choćby w znacznym stopniu rozjaś­niły kwestię początków budowli, albo przybliżyły odpowiedź na tak podstawowe pytania, jak to, czy wieża została wzniesiona w ramach jednej akcji budowlanej, oraz to jak dalece zmieniły jej kształt przebudowy dokonane w XIX i XX wieku.