O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych [12/15/2]

20,00 40,00 

Redakcja: Sebastian Piotrowski
Tytuł: O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, „12/15” 2 (2012)

O nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych, „12/15” 2 (2012), red. Sebastian Piotrowski

 

Nauczanie i uczenie się języków obcych dla potrzeb zawodowych to tematyka, która w ostatnich latach wyraźnie zyskuje na znaczeniu ze względu na istotne zmiany zachodzące na rynku pracy. Zapotrzebowanie lokalne na specjalistów z różnych dziedzin znających języki obce w stopniu zaawansowanym, a także zwiększona mobilność pracowników, których ścieżka zawodowa kieruje do pracy w kontekstach kulturowych i językowych odmiennych od realiów macierzystych, sprawiają, że znalezienie odpowiednich metod oraz instrumentów pozwalających na skuteczną naukę języka obcego staje się istotnym wyzwaniem dla dzisiejszej glottodydaktyki.
Problematyka poruszana przez Autorów kolejnych dwunastu rozdziałów skupia się wokół następujących kwestii z zakresu nauczania i uczenia się obcych języków specjalistycznych:
– indywidualne potrzeby uczących się języka obcego dla potrzeb zawodowych,
– translacja i dydaktyka translacji,
– teksty specjalistyczne w nauczaniu i uczeniu się języka obcego dla potrzeb zawodowych.
Wyraźne podłoże empiryczne przedstawionych opracowań pozwala na osadzenie rozważań teoretycznych w konkretnych kontekstach i sytuacjach edukacyjnych. Autorzy – najczęściej nauczyciele-badacze – sami wielokrotnie zetknęli się z opisywanymi przez siebie problemami. Połączenie owego wymiaru praktycznego z refleksją dotyczącą potrzeb uczących i uczących się języka obcego dla potrzeb zawodowych sprawia, że niniejszy tom jest narzędziem ze wszech miar pożytecznym.

Spis treści

Sebastian Piotrowski
O potrzebach i autonomii w nauce języka obcego / 7

Elżbieta Gajewska
Poziomy biegłości a nauczanie języków specjalistycznych / 10

Piotr Iwan
O tekstach administracyjnych i ich zastosowaniu w nauczaniu języka obcego / 22

Małgorzata Marzec-Stawiarska, Barbara Loranc-Paszylk
(Nie)modyfikowanie tekstów autentycznych a niezwykłe potrzeby uczących się języka prawnego i prawniczego / 32

Olga Aleksandrowska
Kształcenie w zakresie języków specjalistycznych a potrzeby i oczekiwania studentów filologii angielskiej / 44

Anna W. Kierczak
Zwykłe niezwykłe potrzeby językowe studentów farmacji / 53

Justyna Cholewa
Specyfika adresata w nauczaniu języka obcego dla potrzeb zawodowych / 61

Paweł Sobkowiak
O potrzebach ucznia kursu języka specjalistycznego / 68

Katarzyna Hryniuk
O konieczności uwzględnienia indywidualnych potrzeb uczniów w dydaktyce języków / 81

Monika Płużyczka
Wybrane trudności translacyjne a proces translodydaktyczny / 88

Anna Kucharska
Tłumaczenie techniczne a kształcenie przyszłych tłumaczy / 98

Anna Seretny
Nauczanie języka specjalistycznego – kolejne wyzwanie glottodydaktyki polonistycznej / 106

Magdalena Sowa
Czego Jaś się nie nauczył… czyli o profesjonalizacji w uczeniu się / 122