Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego [12/15/6]

20,00 40,00 

Redakcja: Anna Kucharska
Tytuł: Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego, „12/15” 6 (2014)

Nauczanie i uczenie się języka hiszpańskiego i włoskiego, „12/15” 6 (2014), red. Anna Kucharska

 

Szósty tom serii 12/15 poświęcony nauczaniu i uczeniu się języka włoskiego i hiszpańskiego.

 

Spis treści

Przedmowa / 7

Artur Gałkowski
L’insegnamento dell’italiano in Polonia: stato attuale, motivazioni, percezione, difficoltà, tipologia degli studenti / 9

Małgorzata Spychała
Znaczenie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej i negocjacyjnej w procesie przyswajania języka obcego / 22

Elżbieta Bender
La literatura y sus posibilidades en la didáctica de la lengua y cultura españolas: La guerra civil en La forja de un rebelde de Arturo Barea / 32

Katarzyna Maniowska
“Mi venne da descrivere la nuvola di smog come l’avevo vista…”: il trapassato prossimo nell’insegnamento dell’italiano come L2 / 42

Stefano Gandini
Considerazioni sui significati della particella już e le sue molteplici traduzioni in lingua italiana / 52

Agata Kozielska
Dydaktyka translacji na uniwersytecie w ocenie studentów
włoskich i polskich / 63

Joanna Kudełko
Acerca de la traducción de textos turísticos en la adquisición de la competencia lingüística e intercultural entre los estudiantes de filología románica / 74

Małgorzata Konarzewska
Praca dyplomowa (monografia) z języka hiszpańskiego w programie dyplomowym matury międzynarodowej IB Diploma / 84

Karolina Szajewska
Egzamin maturalny z języka włoskiego. Spojrzenie nauczyciela-praktyka / 94

Katarzyna Kijek
El uso de los conocimientos de inglés en el proceso de aprendizaje de ELE / 113

Anna Małgorzata Kucharska
Projekt na zajęciach z języka specjalistycznego na studiach filologicznych / 119

Aleksandra Krauze-Kołodziej
Sprawozdanie z Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Studentów Języków Romańskich (Sosnowiec, 25–26 maja 2013) / 128