Legenda – Problem badawczy

30,00 40,00 

Tytuł: Legenda – Problem badawczy
Redakcja: Zbigniew Piłat, Dariusz Prucnal, Leszek Wojciechowski

Legenda – Problem badawczy, red. Zbigniew Piłat, Dariusz Prucnal, Leszek Wojciechowski

Niniejszy tom poświęcony problematyce legendy to owoc spotkań i dyskusji historyków z dwóch ośrodków naukowych – lubelskiego (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) i warszawskiego (Uniwersytet Warszawski) – prowadzonych w cyklu warsztatów historycznych. Zawarte w nim artykuły powstałe kilka lat wcześniej i dopiero teraz opublikowane drukiem prezentują różne podejścia badawcze do tak istotnego, zwłaszcza dla kultury średniowiecznej, tekstu (gatunku literackiego), jakim była legenda.

Spis treści

Od redakcji / 9

Aleksandra Witkowska osu
Legenda hagiograficzna i etiologiczna świętych miejsc i obrazów. Refleksja metodologiczna / 11

Joanna Nastalska
Legenda hagiograficzna w służbie ideologii państwowej(na przykładzie legend o św. Wacławie) / 27
Karol IV, Nowa opowieść o świętym Wacławie męczenniku i księciu Czechów, tłum. Tatiana Krynicka, Joanna Nastalska / 45

Agnieszka Kuźmiuk-Ciekanowska
Legenda w legendzie – święta Ludmiła na tle łacińskich żywotów św. Wacława / 55

Marzena Baum
Historia i legenda w staropolskich żywotach błogosławionej Jolenty, księżnej wielkopolskiej / 69

Jerzy Kaliszuk
Legenda o Barlaamie i Jozafacie w kulturze europejskiej wieków średnich / 81

Paweł Czerkas
Złota legenda w kazaniach Peregryna z Opola / 99

Leszek Wojciechowski
Wierszowana legenda o relikwii Krzyża Świętego w kościele Dominikanów w Lublinie / 135

Pobożny Wierszopis z Parnasu katolik do kijowskiego biskupa Jędrzeja dominikana, wiezącego Krzyża partykułę znaczną z Kijowa, cudami sławną / 150

Cezary Taracha
Średniowieczna geneza hiszpańskiej „czarnej legendy” oraz jej współczesne echa w polityce i historiografii / 157