Księga Jubileuszowa 90-lecia KNHS KUL

25,00 

Tytuł: Księga Jubileuszowa 90-lecia Koła Naukowego Studentów Historyków KUL
Redakcja: Bartłomiej Proc, Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk

Bartłomiej Proc, Andrzej Gładysz, Jacek Pożarowszczyk (red.)
Księga Jubileuszowa 90-lecia KNHS KUL

Rok 2009 jest wyjątkowy dla Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – w tym bowiem roku mija 90 lat od powołania tej zasłużonej dla Uniwersytetu organizacji. Z tej okazji oddajemy do rąk Państwa niniejszą Księgę Jubileuszową, która jest zbiorem wspomnień członków Koła z różnych okresów jego istnienia: począwszy od lat 70., a kończąc na pierwszym kwartale 2008 r.
Koło Naukowe od początku swego istnienia skupiało fascynatów historii. To oni przez ostatnie 90 lat swoim zapałem, świeżością i pasją ubogacali atmosferę Instytutu Historii. Między innymi członkowie Koła organizowali konferencje naukowe, wykłady, różnego rodzaju spotkania i objazdy naukowe, które rozwijały nie tylko ich samych i pozostałych studentów historii, ale i rzesze ludzi niekoniecznie związanych w jakikolwiek sposób z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim czy Lublinem. W czasach ucisku członkowie Koła należeli do najaktywniejszych działaczy w Lublinie: organizowali manifestacje, wykłady, kolportaż ulotek i wiele innych działań, nie szczędząc przy tym czasu ani zdrowia, nie zważając na niebezpieczeństwa.
Obecnie Koło zrzesza ponad 30 osób, które łączy przede wszystkim pasja, miłość do Historii. Jesteśmy (przynajmniej w opinii wielu pracowników uczelni) najprężniej działającym kołem naukowym KUL. Staramy się podtrzymywać Tradycję pozostawioną nam przez wielkich poprzedników i być godnymi ich następcami.
Pragnę podziękować osobom, bez których wkładu nie udałoby się zorganizować obchodów i wydać niniejszej Księgi. Podziękowania składam władzom uczelni, a szczególnie Prorektorowi ds. Nauki i Wychowania, Panu Prof. Dr. Hab. Józefowi Fertowi. W tym miejscu szczególnie chciałbym podziękować Dyrektorowi Instytutu Historii KUL, Panu Prof. Dr. Hab. Mirosławowi Filipowiczowi – za pomoc nie tylko finansową, ale przede wszystkim, za radę, serce i cierpliwość, jaką nam okazał. Słowa uznania kieruję w stronę Andrzeja Gładysza – za zebranie wszystkich wspomnień. Wielkie podziękowania należą się Panu Mgr. Jackowi Pożarowszczykowi – za otuchę, jaką wlewał w nasze serca, a przede wszystkim za to, że mimo swoich obowiązków pomógł nam zredagować niniejszą Księgę. Dziękuję bardzo wszystkim autorom wspomnień, a wśród nich szczególnie Panu Dr. Piotrowi Plisieckiemu, który poświęcił nam wiele czasu, aby pomóc w organizacji tych obchodów. Pragnę również podziękować Pani Mgr Lilianie Kyci za pomoc przy organizacji obchodów 90-lecia Koła Naukowego Historyków Studentów KUL.
Życzę przyjemnej, ale i pełnej refleksji lektury.

Z przedmowy
Bartłomiej Proc

Spis treści

Przedmowa 7

Maciej Sobieraj
Moja przygoda z KUL-em i Kołem Naukowym Historyków Studentów w latach 1969–1975 / 9

Giovanni Maestri
Strzępy wspomnień / 49

Janusz Krupski
Wspomnienie / 59

Maria Wrzeszcz
Lubił niezapominajki
(Wspomnienie o profesorze Janie Stanisławie Łosiu) / 67

Piotr Plisiecki
Wspomnienie o Kole Historyków Studentów KUL / 79

Paulina Dąbrosz-Drewnowska
Z pamiętnika prezesa / 97

Jarosław K. Cybulak
Byłem KNHS-u skarbnikiem, chyba z niezłym wynikiem / 107

Jacek Pożarowszczyk
Pasja odkrywania historii / 117