Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza

30,00 

Tytuł: Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza
Rok wydania: 2021

Kondycja środowisk polskich w państwach Inicjatywy Trójmorza

 

Źródłami, na których oparty jest raport, są przede wszystkim przeprowadzone w 2021 roku autorskie badania ankietowe (wywiad kwestionariuszowy) wśród przedstawicieli mniejszości polskiej w 11 państwach regionu, oficjalne dane udostępnione przez Ambasady i Konsulaty RP, MSZ, Instytuty Polskie oraz Urzędy Statystyczne. Ponadto w raporcie wykorzystane zostały informacje z wielu mediów polonijnych, opracowań naukowych, popularno-naukowych i publicystycznych, profili organizacji polonijnych w mediach społecznościowych oraz innych dostępnych w Internecie materiałów ukazujących działalność organizacji bądź pojedynczych Polaków w państwach Inicjatywy Trójmorza.