Kolędy polskie i hiszpańskie na gitarę

20,00 30,00 

Andrzej Ziółkowski

Autor: Andrzej H. Ziółkowski
Tytuł: Kolędy polskie i hiszpańskie na gitarę

Andrzej Ziółkowski (oprac.), Kolędy polskie i hiszpańskie na gitarę

W zbiorze niniejszym znalazły się utwory polskie i hiszpańskie. Spośród polskich wybrane zostały te najbardziej znane, najchętniej śpiewane i grane podczas kolacji wigilijnej, Pasterki i w całym okresie liturgicznym Bożego Narodzenia (’Do szopy, hej, pasterze’, 'Dzisiaj w Betlejem’, 'Jezus malusieńki’, 'Lulajże Jezuniu” i inne).

Hiszpańskim odpowiednikiem naszych kolęd i pastorałek są tzw. villancicos de Navidad. Termin villancico oznaczał dawniej kompozycje o tematyce religijnej lub miłosnej tworzone przez dworskich poetów. Porównując kolędy i villancicos, Abel A. Murcia Soriano pisze, że różnice pomiędzy nimi dotyczą zarówno tematyki i charakteru, jak też sposobu obrazowania i warstwy muzycznej. Jego zdaniem hiszpańskie villancicos są mniej monumentalne i wzniosłe, odwołują się częściej do codzienności, prozy życia rodzinnego i konkretnych realiów.
Wydaje się jednak, że łączy je przede wszystkim klimat ciepła i radości płynących z faktu narodzenia Dzieciątka Jezus, Boga-Człowieka. Odwołują się przecież do tej samej rzeczywistości betlejemskiej stajenki. Ukazują Świętą Rodzinę pochyloną nad nowo Narodzonym, anielskie chóry, pasterzy i zwierzęta, którzy przyszli oddać hołd swemu Stwórcy i wreszcie gwiazdę zwiastunkę wielkiej radości dla mieszkańców Ziemi.

Opracowane przez Andrzeja Ziółkowskiego kolędy i villancicos przeznaczone są przede wszystkim dla początkujących gitarzystów, zwłaszcza dla dzieci i młodzieży. Mogą więc być wykorzystywane zarówno jako materiał dydaktyczny podczas lekcji gitary w szkołach i ogniskach muzycznych, jak również przez tych, którzy uczą się samodzielnie. Prosta, ale równocześnie interesująca harmonizacja powoduje, że kolędy nie tracą nic ze swego melodycznego piękna, ekspresji czy liryki, klimatu ciepła, pokoju i miłości właściwych dla okresu Bożego Narodzenia.

Spis treści

Wstęp / 5
Do szopy, hej pasterze / 7
Pójdźmy wszyscy do stajenki / 8
Jezus malusieńki / 9
Gdy się Chrystus rodzi / 10
Mizerna, cicha / 11
Wśród nocnej ciszy / 12
Lulajże, Jezuniu / 13
Bóg się rodzi / 14
Dzisiaj w Betlejem / 15
Cicha noc / 16
Marcha de los reyes (Marsz Trzech Króli) / 17
Con dulce júbilo (Z wielkim weselem) / 18
Camina la Virgen (Idzie Maryja) / 19
Ya vienen los reyes magos (Nadchodzą Trzej Królowie) / 20
Vámonos yendo (W drogę) / 21