Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu

25,00 35,00 

Tytuł: Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu
Redakcja: Eugeniusz Niebelski

„Józef Kalinowski św. Rafał. W kręgu ludzi i kultu” to praca zbiorowa będąca pokłosiem naukowo-dyskusyjnego spotkania poświęconego Józefowi Kalinowskiemu w 110 rocznicę jego śmierci. Spotkanie odbyło się w listopadzie 2017 roku w Lublinie. Zostało zorganizowane przez profesora Eugeniusza Niebelskiego, który jest redaktorem prezentowanej książki a także jednym z Autorów.
Jest to zbiór studiów zespołu specjalistów historyków, historyków Kościoła i zakonnych badaczy, karmelitów, opowiadający o faktach z życia zesłańca 1863 roku, zwłaszcza o ludziach, w kręgu których przebywał. Jest to również opowieść o duchowym wymiarze świadectwa wiary, które zaowocowało kultem św. Rafała, patrona życia karmelitańskiego na Syberii.

Spis treści

Przedmowa (Eugeniusz Niebelski) / 7
I. Józefa Kalinowskiego znajomi, koledzy i przyjaciele

Roland Prejs OFMCap
Koledzy Józefa Kalinowskiego z lat szkolnych i studiów / 13

Anna Barańska
Syberia i zesłańcy w oczach Józefa Kalinowskiego
(według jego pamiętników i listów) / 23

Leszek Wojciechowski
Sybirak Józef Kalinowski w opiniach towarzyszy zesłania / 65

Eugeniusz Niebelski
Józef Kalinowski w kręgach zesłańczych Usola,
Irkucka i Kułtuka / 103

II. Pokłosie kultu Świętego

Albert Wach OCD
Duchowe wnętrze Józefa Kalinowskiego i karmelity o. Rafała / 153

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
Dowody łask i cudów za wstawiennictwem św. Rafała
(z materiałów w Rzymie i Krakowie) / 173

Szczepan T. Praśkiewicz OCD
W obcych językach – mało znane wypowiedzi i publikacje
o Rafale Kalinowskim / 191

Roland Prejs OFMCap
Józef Kalinowski – Święty Rafał w historiografii polskiej / 215

III. Dla Kościoła i św. Rafała

Siostra Angelika OCD
Tam gdzie Józef Kalinowski był na katordze –
Karmel w Usolu na Syberii / 229

Siostra Ida OCD
Córka Koreańczyka Han Mun Su –
na drodze ku Bogu i Karmelowi / 253

Mirosław Zięba OCD
Karmelici Bosi na Syberii – parafia św. Rafała Kalinowskiego,
historia i duszpasterstwo / 261

Zygmunt Piotr Cywiński
Sanktuarium Świętego Rafała w Nowogardzie / 271

Ks. Adam Dalach
Wokół kultu św. Rafała w Munster koło Chicago / 277