Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą

25,00 35,00 

Tytuł: Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą
Redakcja: Cezary Taracha

„Jastków i okolice w walce o wolną i niepodległą. Ludzie, miejsca, wydarzenia” pod redakcją prof. Cezarego Tarachy. Praca zbiorowa będąca pokłosiem sympozjum naukowego, które odbyło się w Jastkowie w czerwcu 2018 r. Sympozjum znalazło się w programie obchodów stulecia niepodległości zorganizowanych przez Gminę Jastków we współpracy z różnymi środowiskami oraz instytucjami.

 

Spis treści

Wstęp (Cezary Taracha) / 7

Irena Rolska
Dwór w tradycji narodowej na przykładzie dworów z gminy Jastków / 9

Pablo de la Fuente
Wojna polsko-bolszewicka 1919–1921 z perspektywy hiszpańskiej / 21

Andrzej Przegaliński
Blaski i cienie pierwszych lat Niepodległej. Dzieje dóbr Snopków w latach 1918–1925 / 31

Rafał Dobrowolski
Bracia Stanisław i Feliks Moskalewscy z Sieprawek w służbie Niepodległej / 47

Maria Kopycińska-Lehun, Jacek Myszkowski
Działalność wojskowo-niepodległościowa generała Bolesława Jerzego Roi / 71

Robert Wójcik
Generał Zygmunt Broniewski, ps. „Bogucki”, ostatni dowódca Narodowych Sił Zbrojnych w okupowanej Polsce / 87

Krzysztof Kubala
Pułkownik pilot Wojciech Kołaczkowski, dowódca Dywizjonu 303 / 101

Grzegorz Dwórnik
Józef Wójcik, pilot z Garbowa / 115

Cezary Taracha
Jeden z wielu. Bolesław Goral i jego walka o niepodległość Polski / 139