Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy

30,00 35,00 

Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy
Redakcja: prof. Cezary Taracha

Czwarty tom z serii Z dziejów Jastkowa i okolic. Studia i materiały zawiera zbiór studiów poświęconych wydarzeniom, jakie rozegrały się na naszej ziemi przed stu laty, w drugim roku trwania I wojny światowej. Czytelnik znajdzie w nim teksty napisane przez kilkunastu autorów (większość to uczestnicy wspomnianego sympozjum). Są wśród nich artykuły naukowe i popularne oraz wspomnienia dotyczące osób związanych z walką o niepodległość Polski, w tym uczestników bitwy pod Jastkowem. Książka jest bogato ilustrowana i zawiera liczne fotografie dotąd niepublikowane, m.in. fotografie dokumentów osobistych z epoki.

Cezary Taracha

Oddajemy do rąk Czytelników kolejny tom z serii Z dziejów Jastkowa i okolic
zatytułowany Jastków 1915. W setną rocznicę bitwy pod redakcją Cezarego Tarachy, który jest podsumowaniem znakomitego wydarzenia, jakie odbyło się w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia bitwy pod Jastkowem. Sympozjum naukowe zorganizowane na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zgromadziło wielu znawców i pasjonatów historii, którzy zapewnili ucztę duchową zgromadzonym licznie słuchaczom.

Teresa Kot

Spis treści:

Przedmowa (Teresa Kot) ….. 7

Wstęp (Cezary Taracha) ….. 9

BITWA POD JASTKOWEM I JEJ KONTEKSTY ….. 11

Mariusz Kozyra
Bitwa pod Jastkowem ….. 13

Wanda Nowik-Pala
Walecznych tysiąc… ….. 19

Stanisław Piotrowicz
Kalendarium Czwartego Pułku Piechoty Legionów Polskich 1915–1917…. 21

Piotr Gawryszczak
Walki 4 Pułku Piechoty Legionów Polskich na Lubelszczyźnie i Wołyniu … 37

Anatol F. Sulik
Szli jak na paradzie. Kilka refleksji o 4 pułku ….. 55

Szczepan Kalinowski
Legiony Polskie na unickim Podlasiu.
W 100 rocznicę pobytu I Brygady i 4 P.P. ….. 59

Anna Kalinowska
Poeci legionowi na Lubelszczyźnie 1915 ….. 71

Mieczysław Wieliczko
Ks. Stanisław Żytkiewicz – kapelan na polach Jastkowa ….. 87

Halina Stępniak, Maria Kopycińska-Lehun
Legionista z naszych stron ….. 93

Jadwiga Kuczyńska
O legioniście Janie Kuczyńskim i wydarzeniach
w Piotrkowie w latach I wojny światowej ….. 103

Michał Pietrzak
Antoni Pietrzak, ps. Janicki, Rola ….. 129

Piotr Głuchowski-Fedirko
Emil Brzozowski ps. Emil, żołnierz Oddziałów Lotnych
Wojska Polskiego POW ….. 133

Elżbieta Górecka
Cmentarz legionistów w Jastkowie ….. 141

HISZPAŃSKIE ECHA WALK NA FRONCIE WSCHODNIM
I WOJNY ŚWIATOWEJ ….. 153

Cezary Taracha
Działania wojenne na Lubelszczyźnie (VII–VIII 1915)
w świetle relacji hiszpańskiego dziennika „ABC” ….. 155

Pablo de la Fuente
I wojna światowa na ziemiach polskich w świetle wspomnień
hiszpańskiego korespondenta wojennego ….. 169