Jak wspierać młodych działaczy polonijnych? Przykład programu „Aktywni dla Polski”

30,00 

Tytuł: Jak wspierać młodych działaczy polonijnych? Przykład programu „Aktywni dla Polski”
Autor: Bartosz Czajka
Rok wydania 2021

Jak wspierać młodych działaczy polonijnych? Przykład programu „Aktywni dla Polski”

 

Program „Aktywni dla Polski” realizowany był od 2018 roku. Miał on na celu podniesienie poziomu organizacyjnego i merytorycznego osób w wieku 18–35 lat, działających na rzecz polskości, poprzez prezentację modeli działań, jakie stosujemy w Polsce. Podmiotem realizującym program jest Instytut im. Generała Władysława Andersa, a głównym partnerem – Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Lublinie.