Idealne kobiety. Sekcja Kobieca Falangi 1934–1950

25,00 30,00 

Natalia JarskaAutor: Natalia Jarska
Tytuł: Idealne kobiety. Sekcja Kobieca Falangi 1934–1950

Natalia Jarska, Idealne kobiety. Sekcja Kobieca Falangi 1934–1950

„…już w czasie wojny Franco zbudował zręby zaplecza politycznego swoich rządów. Jednym z elementów powstałego w kwietniu 1937 roku Ruchu Narodowego (…) stała się Falanga. Partia ta, powstała w 1933 roku w atmosferze radykalizacji nastrojów politycznych w Hiszpanii, stworzyła swoją własną ideologię. Oto Hiszpania miała znów stać się imperium, odnowić swoją wielkość poprzez „rewolucję”. Owa rewolucja miała dotyczyć sfery moralnej, sfery wyznawanych wartości, jednak Falanga proponowała również konkretne reformy społeczne i ekonomiczne. (…) Jako uzupełnienie takiej Falangi powstała początkowo jeszcze mniej liczna Sekcja Kobieca (Sección Femenina), której pierwotnym zadaniem było zbieranie funduszy na działalność partii oraz odwiedzanie jej członków w aresztach i więzieniach. (…) U progu nowej rzeczywistości powojennej Sekcji Kobiecej została powierzona przez samego Franco misja „wychowywania” kobiet hiszpańskich. Organizacja ta jako jedna z instytucji reżimu wpisała się w plany generała i zaczęła rozszerzać swoją działalność na coraz to nowe sfery.”

ze Wstępu

Spis treści

Wprowadzenie (Cezary Taracha) / 7

Wstęp / 11
Ramy chronologiczne i problematyka / 12
Źródła / 16
Stan badań / 20

Rozdział I. U progu „Lat zwycięstwa” / 23
Falanga / 24
Sekcja Kobieca 1934–1939 / 28
Struktura i symbole / 34
Stosunek do faszyzmu i nazizmu / 36
Kobieta w Hiszpanii – II Republika, wojna i ustawodawstwo frankistowskie / 40

Rozdział II. Kobieta idealna / 47
Kobieta – kim jest? / 50
Ideał kobiety / 56
Matka i żona / 61
Kobieta pracująca / 70
Jak zostać dobrą matką / 74
Patronki święte i świeckie / 77
Falangistka / 86
Podsumowanie / 95

Rozdział III. Działalność Sekcji Kobiecej / 99
Edukacja wszystkich kobiet / 100
Servicio Social / 105
Sekcja Kobieca na wsi / 109
Najmłodsze falangistki / 115
Opieka nad dzieckiem / 122
Działalność społeczna / 124
Pielęgniarki i Błękitna Dywizja / 126
Działalność kulturalna i sportowa / 128
Sekcja Kobieca a Kościół / 135
Elity / 138

Zakończenie / 147
Ideologia i działalność 1934–1950 / 147
Sekcja Kobieca 1950–1977 / 151
Kobiety w ideologiach / 159

Resumen / 167

Ilustracje / 173

Bibliografia / 179
Źródła / 179
Opracowania / 180

18 punktów kobiety F.E.T. y de las J.O.N.S. / 183