Ibidem, tom VII

10,00 20,00 

Tytuł: „Ibidem”, tom VII
Redakcja: Adam Pawłowski, Ewelina Romańczuk

„Ibidem”, tom VII, red. Adam Pawłowski, Ewelina Romańczuk

Z wielką radością oddajemy do rąk Państwa kolejny, VII tom „Ibidem. Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II”. Tom ten jest wyjątkowy, gdyż autorami materiałów w nim zawartych są wyłącznie członkowie KNHS, aktywnie uczestniczący w pracach związanych z jego funkcjonowaniem. Zgodnie z pierwotną nazwą czasopisma oraz zważając na ogromny wysiłek i poświęcenie członków Koła, jednogłośnie postanowiliśmy dać wyraz szacunku niżej wymienionym osobom, drukując ich artykuły. Mamy również nadzieję, że wpłynie to mobilizująco na pozostałych, nienależących do Koła, studentów historii KUL.

W „Ibidem” znajdziecie Państwo wiele ciekawych artykułów, których tematyka jest różnorodna i świadczy o szerokim wachlarzu zainteresowań ich autorów. Pierwszy tekst – Odyseusz jako szpieg w eposie homeryckim, autorstwa Marioli Sobolewskiej – dotyczy starożytności. Jest to próba psychologicznej charakterystyki postaci Odyseusza w aspekcie prowadzenia przez niego działalności zwiadowczej; ma na celu ukazanie pewnego ideału postępowania człowieka godnego naśladowania w świecie greckim. Adam Pawłowski jest autorem artykułu o dosyć frapującym tytule: „Czy znałem? No cóż, ja go zjadłem”. Kanibalizm w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Porusza mało znane w polskiej historiografii zagadnienie-tabu – kanibalizmu występującego we wszystkich warstwach społeczeństwa siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej. Następna praca – Agnieszki Stachury Wzorzec małżeństwa i rodziny arystokratycznej na podstawie Rad dla córki Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej – opisuje postawy, jakie w pierwszej połowie XIX w. charakteryzowały kobietę zamężną oraz panny na wydaniu. W kolejnym artykule, zatytułowanym Bitwa w kotle diemiańskim (1942) w relacjach niemieckich uczestników, Daniel Chraniuk ukazuje wpływ z pozoru mało znaczącej bitwy na losy niemieckiej kampanii w ZSRR i przez to drugiej wojny światowej. Ewelina Romańczuk w artykule Sytuacja dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku przedstawia życie codzienne dzieci więzionych w miejscu lubelskiej kaźni. Nasycone szczegółami opisy warunków obozowych oraz nieludzkiego traktowania w sugestywny sposób ukazują dramat dzieciństwa w obozie zagłady i mękę niewinnych ludzi.

W dalszej części czasopisma członkowie Koła prezentują recenzje książek. Adam Pawłowski jest autorem recenzji książki Srebrna maska szwedzkiego historyka Petera Englunda. Adrian Podkalicki omawia nową pozycję Krzysztofa Jasiewicza, Rzeczywistość sowiecka 1939–1941 w świadectwach polskich Żydów. Sylwester Marczak recenzuje książkę agenta polskiego wywiadu, Mariana Zacharskiego, pt. Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom. Natomiast Mariola Sobolewska jest autorką recenzji pracy Wiesława Juszczaka, Wędrówka do źródeł.

Uzupełnieniem materiału informacyjnego jest zaprezentowane na końcu Rocznika kalendarium działalności KNHS KUL. Specjalnie dla studentów młodszych roczników publikujemy przygotowany przez dra Jana Ptaka swego rodzaju informator o nowej specjalizacji – wojskowo-historycznej – na naszym kierunku.

Mamy nadzieję, że cykl materiałów prezentowanych w „Ibidem” przyciągnie uwagę Czytelników i być może zainspiruje do dalszych badań.

Wielkie podziękowania składamy na ręce Dyrektora Instytutu Historii KUL, dra hab. Mirosława Filipowicza. Serdecznie dziękujemy Parlamentowi Studenckiemu. Równie gorące podziękowania należą się recenzentom niniejszego tomu Rocznika: drowi hab. Piotrowi Kochankowi (prof. KUL), drowi Jarosławowi Rabińskiemu, kuratorowi KNHS KUL drowi Arkadiuszowi Stasiakowi oraz dr Ewie M. Ziółek. To dzięki ich bezcennym wskazówkom i uwagom artykuły zostały dopracowane i zyskały większą wartość.

Z przyjemnością przekazujemy do Państwa rąk VII tom Rocznika Koła Naukowego Historyków Studentów KUL „Ibidem” za rok 2009, wydany przez Wydawnictwo Werset. Mamy nadzieję, że kolejny tom Rocznika zostanie przyjęty przez Czytelników życzliwie. Zapraszamy do – jak ufamy – ciekawej i owocnej lektury.

Redakcja

Spis treści

Od Redakcji ….. 7

Artykuły

Mariola Sobolewska, Odyseusz jako szpieg w eposie homeryckim ….. 9

Adam Pawłowski, „Czy znałem? No cóż, ja go zjadłem”. Kanibalizm w siedemnastowiecznej Rzeczypospolitej ….. 24

Agnieszka Stachura, Wzorzec małżeństwa i rodziny arystokratycznej na podstawie Rad dla córki Zofii z Czartoryskich Zamoyskiej ….. 50

Daniel Chraniuk, Bitwa w kotle diemiańskim (1942) w relacjach niemieckich uczestników ….. 69

Ewelina Romańczuk, Sytuacja dzieci w obozie koncentracyjnym na Majdanku ….. 103

Recenzje i omówienia

Peter Englund, Srebrna maska, przeł. W. Łygaś, Gdańsk 2009 – Adam Pawłowski ….. 118

Krzysztof Jasiewicz, Rzeczywistość sowiecka 1939–1941 w świadectwach polskich Żydów, Warszawa 2009 – Adrian Podkalicki ….. 123

Wiesław Juszczak, Wędrówka do źródeł, Gdańsk 2009 – Mariola Sobolewska ….. 127

Marian Zacharski, Nazywam się Zacharski. Marian Zacharski. Wbrew regułom, Poznań 2009 – Sylwester Marczak ….. 133

Kronika

Wspomnienie o śp. Profesorze Janie Ziółku – Adam Pawłowski ….. 137
Specjalizacja spod znaku Marsa – Jan Ptak ….. 142
Kalendarium działalności Koła Naukowego Historyków Studentów KUL Jana Pawła II (styczeń-grudzień 2009 r.) – oprac. Redakcja, a także Sylwester Marczak i Agnieszka Stachura ….. 145