Gabriela Mistral. Noblistka z Chile

20,00 30,00 

Tytuł: Gabriela Mistral. Noblistka z Chile
Redakcja: Cezary Taracha

Gabriela Mistral. Noblistka z Chile, red. Cezary Taracha

O książce

Gabriela Mistral (1889-1957) to najwybitniejsza poetka chilijska XX wieku, laureatka Nagrody Nobla (1945). W 2007 roku przypadła pięćdziesiąta rocznica jej śmierci. W związku z tym Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL, przy wsparciu Instytutu Hiszpańsko-Polskiego w Lublinie, Biura Współpracy z Zagranicą KUL oraz Koła Naukowego Historyków Studentów KUL, zorganizowała sympozjum naukowe poświęcone życiu i wybranym aspektom twórczości poetki na tle historii Chile dwóch ostatnich stuleci.

Spis treści

Wstęp
Prólogo / 7

Wystąpienie pana Wojciecha Żukowskiego, Wojewody Lubelskiego
Discurso del senor Wojciech Żukowski, Gobernador de la Región de Lublin / 11

Discurso del senor José Manuel Ovalle Bravo, Embajador de Chile en Polonia
Wystąpienie pana José Manuela Ovalle Bravo, Ambasadora Chile w Polsce / 13

Cezary Taracha:
Chile w latach 1889-1957: główne wydarzenia i procesy historyczne
Chile en el periodo de 1889-1957: principales datos y procesos históricos / 19

Marina Teitelboim:
Gabriela Mistral y cuestiones sociales
Gabriela Mistral o kwestiach społecznych / 30

Lech Miodek:
Gabriela Mistral o roli nauczyciela i wychowawcy
Gabriela Mistral sobre el papel de maestro y educador / 35

Boris Alvarado:
Cantos de Amor Mistraliano
Pieśni o Miłości na podstawie poezji Gabrieli Mistral / 40

Fotografie
Fotografias / 53