Formacja Ludwik, Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981

20,00 30,00 

Tytuł: Formacja Ludwik, Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981
Redakcja: Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska

Formacja Ludwik, Duszpasterstwo Akademickie Ojca Ludwika Wiśniewskiego w Lublinie 1972-1981
red. Małgorzata Choma-Jusińska, Małgorzata Żórawska

Książka „Formacja Ludwik” dotyczy działalności Ojca Ludwika Wiśniewskiego w latach 70., kiedy Dominikanin prowadził duszpasterstwo akademickie w Lublinie. Kanwą opowieści są przede wszystkim relacje uczestników duszpasterstwa zgromadzone specjalnie na potrzeby tej publikacji. W swoich wspomnieniach dawni wychowankowie Ojca Ludwika opowiedzieli, kim były osoby, które stworzyły środowisko skupione wokół duszpasterstwa, co wówczas poruszało młodych ludzi, w jakie działania angażowali się. W książce zaprezentowano również bogatą dokumentację ukazującą aktywność osób związanych z duszpasterstwem, nie tylko religijną, ale także ważne inicjatywy społeczne.

Spis treści

Słowo wstępne / 5
Ojciec Ludwik i środowisko / 7
Formacja religijna / 21
„Ukształtować człowieka integralnego” / 53
Z pomocą pokrzywdzonym / 69
Próba powołania organizacji / 99
Spotkania po 1981 roku / 109
Wykaz osób tworzących środowisko duszpasterstwa Ojca Ludwika Wiśniewskiego OP w Lublinie / 129
Indeks osób / 135