Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane ks. prof. Ryszardowi Knapińskiemu

40,00 102,00 

Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane ks. prof. Ryszardowi Knapińskiemu

Fides imaginem quaerens. Studia ofiarowane ks. prof. Ryszardowi Knapińskiemu, red. Aneta Kramiszewska

Praca zbiorowa pod redakcją dr Anety Kramiszewskiej. Książka stanowi zbiór studiów ofiarowanych Księdzu Profesorowi Ryszardowi Knapińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin.

Spis treści

Słowo Rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II / 5

Tabula gratulatoria / 7

Publikacje ks. prof. Ryszarda Knapińskiego 1981-2011 / 11

Wojciech Bałus
Od „katechizmu pomnikowego” do „Biblii ubogich” / 25

Don Roberto Mastacchi
Note sulla raffigurazione del Credo apostolico nell’arte italiana / 31

Patrizia Carmassi
Stiftung, Kunst und Feier. Das Halberstädter Missale Domschatz, Inv.-Nr. 474 und das Fest der Dedicatio ecclesiae / 51

Bazyli Degórski OSPPE
Wybrane symbole w piśmiennictwie i sztuce pierwszych wieków Kościoła / 71

Zofia J. Zdybicka USJK
Religia – piękno – sztuka / 89

Ks. Janusz Królikowski
Teologia i sztuka współczesna wobec niektórych wyzwań / 101

Katarzyna Podczaska
Teologia Eucharystii w romańskich malowidłach ściennych w Czerwińsku / 113

Bogusław Nadolski SChr
„Katecheza” eucharystyczna monstrancji z kościoła farnego w Poznaniu / 129

Jan Harasimowicz
Mistyka oblubieńcza w nowożytnej kulturze i sztuce Europy Środkowej / 139

Bożena Noworyta-Kuklińska
Program ideowy malowideł zakrystii kościoła p.w. Nawrócenia świętego Pawła Apostoła w Sandomierzu / 151

Gregor M. Lechner OSB
„Zeit ist Geld“ oder die heilige, geheiligte Zeit als Auftrag und Erfüllung. Gedanken zur Geistlichen Passions-Uhr U. Herrn JESU Christi / 171

Katarzyna Płonka-Bałus
O seryjności i inwencji w niderlandzkim malarstwie książkowym końca XV wieku / 187

Johann Michael Fritz
Kirchliche Kunstwerke des Mittelalters in Dortmund im Neben – und Miteinander trotz Wandels der Konfessionen / 201

Bernd M. Mayer
Der Kirche dienen. Geistliche Würdenträger des oberschwäbischen Adelshauses Waldburg / 215

Jan Golonka OSPPE
Srebrny obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem Albrechta von Horna – nieznane dzieło złotnictwa augsburskiego w skarbcu jasnogórskim / 229

Ks. Michał Janocha
Święci Antoni i Teodozy Pieczerscy w ikonografii cerkiewnej na terenie Podkarpacia / 237

Henryk Wąsowicz
Litera martyrologium / 251

Małgorzata Omilanowska
Między ostentacją a dewocją. Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego przed pałacem Tyszkiewiczów w Połądze / 259

Piotr Rosiński
Chrystus Wincentego Kućmy. Dialog z tradycją / 273

Lechosław Lameński
Pomniki według Mariana Koniecznego / 285

Agnieszka Szykuła-Żygawska
Działalność jezuitów w Ordynacji Zamojskiej w dziedzinie oświaty i sztuki / 311

Jerzy Kowalczyk
Utworzenie Muzeum Sakralnego Kolegiaty w Zamościu (1987) / 323

Piotr Kondraciuk
Rola muzeów krajoznawczych w ochronie patrimonium Ecclesiae na przykładzie kolekcji sztuki sakralnej w Muzeum Zamojskim / 335

Juliusz A. Chrościcki
Lafontaine o kołtunie / 349

Cezary Taracha
„Portret patrioty”. Zdrajca czy prowokator? / 357

Klaus Thiele, Liselotte Thiele
Das ›Wort‹ wurde Stadt. Hausinschriften in Fachwerkstädten des 16. und 17. Jahrhunderts am Harz und an der Weser / 371

Jerzy Żywicki
Malarskie dekoracje fasad kamienic lubelskiego Starego Miasta / 397

Lech Sokół
„Wszystko albo nic”: głos Boga czy urojenia ego? Bóg, religia i teologia w Brandzie Henryka Ibsena / 419