Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro

25,00 35,00 

Tytuł: Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro
Redakcja: prof. dr hab. Cezary Taracha

Przedstawiamy piąty tom w serii „Z Dziejów Jastkowa i Okolic. Studia i Materiały”. „Dąbrowica 700. Wczoraj, dziś, jutro” to zbiór artykułów naukowców z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej reprezentujących różne dyscypliny nauki. Powstały one na bazie referatów wygłoszonych podczas sympozjum naukowego zorganizowanego w ramach obchodów 700-lecia Dąbrowicy. Organizatorami sympozjum były Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Jastkowie oraz Instytut Historii KUL.

 

Spis treści

Wstęp (Cezary Taracha) / 7

Piotr Plisiecki
Wokół interpretacji dokumentu lokacyjnego Dąbrowicy z 1317 roku / 11

Paweł Jusiak
Wieś Dąbrowica w rejestrach poborowych z XVI i XVII wieku / 19

Irena Rolska
Zwykła czy niezwykła architektura pałacu w Dąbrowicy? / 33

Andrzej Przegaliński
W źródłach zapisane. Dzieje Dąbrowicy i Płouszowic w pierwszej połowie XIX wieku w świetle dokumentów hipotecznych i notarialnych / 43

Cezary Taracha
Życie kulturalne w parafii Dąbrowica 1950–2017. Wybrane zagadnienia / 67

Pablo de la Fuente
Letnia szkółka futbolowa w Dąbrowicy / 83

Hubert Łaszkiewicz
Dąbrowica – wieś XX i XXI wieku / 99