Ciszą i słowem

20,00 

Autor: Stanisława Burda
Tytuł: Ciszą i słowem

Stanisława Burda, Ciszą i słowem

Tom ten przynosi wybór najnowszej liryki religijnej Stanisławy Burdy, ozdobiony linorytami Zbigniewa Jóźwika.

Bóg jest wszędzie – mówi Stanisława Burda – ale odnajdujemy Go tylko w ciszy, istniejąc z Nim sam na sam. W wielu wierszach poetka jednoznacznie stwierdza, że człowiek współczesny potrzebuje przede wszystkim ciszy i Boga. W nieustannym pośpiechu i hałasie gubimy godność, zatracamy człowieczeństwo, mylnie odczytujemy drogę… Światło i drogę nieustannie wskazuje Ona, Przewodniczka i Matka

Waldemar Michalski

Cisza jest nie tylko środkiem artystycznej ekspresji – podkreślenia wagi i znaczeń użytych w wierszu słów. Stanowi ona również zaproszenie dla czytelnika do wspólnej z autorką obecności w świecie przez nią tworzonym i obserwowanym. Wiele tu miejsca dla odbiorcy tej poezji, dbałości o to, by nie tylko poczuł się dobrze w tym literackim domu, ale i wyniósł z niego na dalszą drogę życia podarunek cennych przemyśleń.

Piotr Sanetra

Spis treści

Wstęp: Mowa i milczenie (Piotr Sanetra) / 5

Pielgrzym Biały / 13
Sursum corda! / 14
Moc Ducha / 15
Wyznanie (I) / 16
Santo subito! (I) / 17
Santo subito! (II) / 18
Santo subito! (III) / 21
Wyznanie (II) / 22
* * * (Bóg…) / 23
Tobie Panie zaufałem… / 24
Psalm prymicyjny / 25
Epicedion / 29
Pójdź za Mną! (dyptych) / 31
Błogosławieni pokój czyniący / 33
Zamyślenie / 34
* * * (Człowiek ocali…) / 36
* * * (Żyj tak…) / 37
Psalm Krzyża (dyptych) / 38
Jubileuszowy psalm błagalny / 40
Psalm nadziei / 42
Psalm błagalny (I) / 43
Psalm bólu / 44
Hymn uwielbienia / 46
Modlitwa / 47
Moc Różańca / 48
Psalm błagalny (II) / 49
Psalm błagalny (III) / 50
Psalm łaski / 53
Memento! (I) / 54
Do… / 55
Epigramat / 56
Niepokój (tryptyk) / 57
Mysterium Fidei / 62
Moje Emaus / 63
Memento! (II) / 64
Psalm błagalny (dyptych) / 65
Wyznanie (III) / 67
Retrospekcja (dyptych) / 68
Wiosny zew / 70
Psalm zmartwychwstania / 71
Ave Maryja! / 72
Wiązanka myśli / 73
Hymn pochwalny / 74
Tren / 77
Moc / 78
Elegia (dyptych z epilogiem) / 79
Pean (triada z epilogiem) / 82
Reminiscencje liryczne
Habemus Papam! / 87
Golgota / 88
Impresja (I) / 89
Impresja (II) / 90
Retrospekcja / 91
Zaduma / 92
Curriculum vitae / 93
* * * (Przez łąki biegnę…) / 94
Odwiedziny w rodzinnym domu / 97
Miłość jak chleb / 98
* * * (Nie potrafię zliczyć tego…) / 99
Psalm postscriptum / 100

Waldemar Michalski
O poezji Stanisławy Burdy w czterech odsłonach / 101